Уикипедия:Статистики/2004/04/Сметки/Приноси Сметки 1-5

Сметки с 1 до 5 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Cryout (б., пр.) 2009-01-02 14:07:56 2004-04-03 20:50:20 23 5 5 70488 4 1 Cryout (б., пр.)
SolomonPersonal (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-04-03 10:34:37 3 3 3 1 3 SolomonPersonal (б., пр.)
Boby (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-04-03 16:59:29 25 4 4 3 3 3 1 Boby (б., пр.)
Romanm (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-04-18 20:41:29 8 3 3 3 78 3 Romanm (б., пр.)
Piolinfax (б., пр.) 2009-01-02 14:08:16 2004-04-05 14:50:54 7 2 2 2 38 1 1 Piolinfax (б., пр.)
Harcoi (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2004-04-08 19:11:07 1 1 1 1 Harcoi (б., пр.)
Angela (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-04-08 20:13:20 1 1 1 239 1 Angela (б., пр.)
Zono (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-13 19:15:31 1 1 1 3005 1 Zono (б., пр.)
Ralik (б., пр.) 2009-01-02 14:08:16 2004-04-15 00:11:43 5 5 5 4 897 5 Ralik (б., пр.)
Lusita (б., пр.) 2009-01-02 14:08:09 2004-04-16 07:12:19 1 1 1 2987 1 Lusita (б., пр.)
Zhaoway (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-17 01:40:02 3 3 3 3 449 31 3 Zhaoway (б., пр.)
Simuf (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-04-24 14:49:23 2 2 2 2 1 327 7 2 Simuf (б., пр.)
Vdamiano (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-23 01:05:28 2 2 2 3717 1 1 Vdamiano (б., пр.)
Калина (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-25 16:44:39 1 1 1 118 1 Калина (б., пр.)
Mahasamatman (б., пр.) 2009-01-02 14:08:09 2004-04-27 09:22:55 5 5 5 4 117 48 5 Mahasamatman (б., пр.)
Andre Engels (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-04-29 08:33:35 3 1 1 1 13 1 Andre Engels (б., пр.)
Bart (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-04-30 08:16:35 2 2 2 332 2 Bart (б., пр.)
Сава Чанков (б., пр.) 2009-01-02 14:08:36 2004-04-30 09:38:34 1 1 1 1 40 1 Сава Чанков (б., пр.)
Общо (18) -- 2004-04-30 09:38:34 94 43 43 24 1 82848 86 27 4 5 4 3 Общо (18)