Уикипедия:Статистики/2004/04/Сметки/Приноси Сметки 21-100

Сметки с 21 до 100 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Harry (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2004-04-29 19:33:59 128 94 94 45 279965 316 69 12 10 3 Harry (б., пр.)
Rennie (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-04-29 20:50:18 78 48 48 16 85922 2023 33 10 5 Rennie (б., пр.)
Emil (б., пр.) 2009-01-02 14:07:57 2004-04-16 11:03:13 90 22 22 3 3652 334 19 1 2 Emil (б., пр.)
Pêyo (б., пр.) 2008-11-16 18:52:58 2004-04-23 06:50:48 36 36 36 24 24855 37 26 1 6 3 Pêyo (б., пр.)
Ема (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-29 15:21:30 329 96 96 52 45311 2479 73 6 4 11 2 Ема (б., пр.)
Trutkata (б., пр.) 2009-01-02 14:08:27 2004-04-14 16:43:50 23 23 23 15146 113 20 2 1 Trutkata (б., пр.)
Zozakral (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-04-28 14:12:10 117 50 50 19 16903 875 32 7 7 1 3 Zozakral (б., пр.)
Oberon (б., пр.) 2009-01-02 14:08:15 2004-04-29 21:51:17 23 23 23 11 8800 713 21 2 Oberon (б., пр.)
Общо (8) -- 2004-04-29 21:51:17 824 392 392 170 480554 6890 293 28 32 21 12 3 3 Общо (8)