Уикипедия:Статистики/2004/11/Сметки/Приноси Сметки 101-

Сметки с над 101 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
5ko (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-30 23:58:58 13656 491 491 371 10 195182 237824 284 51 10 22 90 4 2 2 1 18 2 2 3 5ko (б., пр.)
Borislav (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-30 16:52:21 6669 1061 1061 781 101 1715118 129410 512 31 53 59 119 6 2 25 1 55 11 1 168 13 5 Borislav (б., пр.)
Огнеслав (б., пр.) 2009-01-02 14:08:36 2004-11-30 22:26:30 476 293 293 64 19 261033 33686 196 44 16 13 7 17 Огнеслав (б., пр.)
Александър (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-11-30 17:28:56 11289 1340 1340 301 70 349402 7909 822 65 9 27 21 1 1 5 8 364 17 Александър (б., пр.)
Slavy (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-11-21 21:54:45 323 253 253 48 2 89472 6446 225 19 4 5 Slavy (б., пр.)
Harry (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2004-11-30 22:40:33 1746 204 204 105 4 177614 20064 67 39 37 9 42 5 5 Harry (б., пр.)
Nk (б., пр.) 2009-01-02 14:08:15 2004-11-30 17:08:57 2540 900 900 404 41 485011 31286 639 71 6 29 24 4 3 19 13 72 19 1 Nk (б., пр.)
ИнжИнера (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-11-30 23:15:49 315 126 126 49 1 54510 4605 35 38 1 19 13 15 5 ИнжИнера (б., пр.)
Stalik (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-11-22 17:20:38 168 168 168 34 57779 1649 134 5 13 16 Stalik (б., пр.)
Gregg (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2004-11-30 02:58:04 159 149 149 67 194353 1533 87 20 6 8 1 1 11 15 Gregg (б., пр.)
Biso (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-28 20:44:06 358 347 347 5 2 100741 5874 305 1 11 23 7 Biso (б., пр.)
Общо (11) -- 2004-11-30 23:58:58 37699 5332 5332 2229 250 3680215 480286 3306 384 166 230 324 16 4 30 3 108 34 1 643 62 21 Общо (11)