Уикипедия:Статистики/2004/11/Сметки/Приноси Сметки 21-100

Сметки с 21 до 100 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Atchernev (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-24 09:28:09 673 24 24 8 8851 353 6 11 7 Atchernev (б., пр.)
George (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2004-11-29 10:31:30 74 41 41 17 29854 140 32 3 6 George (б., пр.)
DeMoNoLaTrY (б., пр.) 2009-01-02 14:07:56 2004-11-15 12:41:01 42 39 39 16 9274 181 36 1 2 DeMoNoLaTrY (б., пр.)
CarreraGT (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-30 12:56:23 75 53 53 26 41582 10215 43 1 6 2 1 CarreraGT (б., пр.)
Mkn (б., пр.) 2009-01-02 14:08:15 2004-11-10 12:08:12 56 56 56 25 16969 33 54 2 Mkn (б., пр.)
ToKo (б., пр.) 2009-01-02 14:08:27 2004-11-30 17:55:26 533 31 31 46970 126 26 4 1 ToKo (б., пр.)
Emil (б., пр.) 2009-01-02 14:07:57 2004-11-30 14:35:06 179 85 85 45 23121 2893 41 23 19 2 Emil (б., пр.)
Дани (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2004-11-29 00:43:02 217 79 79 45 1 11591 2682 66 5 4 1 1 2 Дани (б., пр.)
Brosen (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-26 07:01:53 29 29 29 24 738 1 21 5 3 Brosen (б., пр.)
Svetoslav (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2004-11-10 14:28:14 23 23 23 11 5651 77 18 3 2 Svetoslav (б., пр.)
Antaress (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-15 15:18:59 33 33 33 2 7206 323 23 1 1 1 7 Antaress (б., пр.)
Chonova (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2004-11-21 22:04:04 21 21 21 7 8228 416 18 1 2 Chonova (б., пр.)
Общо (12) -- 2004-11-30 17:55:26 1955 514 514 226 1 210035 17440 384 43 16 46 7 1 1 16 Общо (12)