Уикипедия:Статистики/2005/10/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 94 бр.) -- 2005-10-31 20:38:28 6893 196 196 55 4 1 23 165424 967 157 1 16 9 6 1 1 5 Сметки (1-5 приноса, 94 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 15 бр.) -- 2005-10-30 12:23:28 5894 120 120 40 17 95815 2593 89 2 10 4 10 5 Сметки (6-10 приноса, 15 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 11 бр.) -- 2005-10-31 16:32:10 900 149 149 62 1 5 87982 2017 127 1 7 1 13 Сметки (11-20 приноса, 11 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 21 бр.) -- 2005-10-31 23:32:00 29229 939 939 402 44 12 1 12 104 1 29 710227 122005 753 34 11 16 84 4 18 2 13 3 1 Сметки (21-100 приноса, 21 бр.)
Сметки (101- приноса, 12 бр.) -- 2005-10-31 23:15:03 52569 4119 4119 2120 132 98 11 460 1 76 2425757 658932 3026 223 64 227 306 3 48 2 1 73 139 6 1 Сметки (101- приноса, 12 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 520 бр.) -- 2005-10-31 20:35:17 834 834 834 71 6 4116303 779 12 2 1 4 2 33 1 Анонимни (1-5 приноса, 520 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 25 бр.) -- 2005-10-31 22:35:39 181 181 181 43 1251257 176 3 1 1 Анонимни (6-10 приноса, 25 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 10 бр.) -- 2005-10-31 19:39:08 142 142 142 7 739350 134 6 1 1 Анонимни (11-20 приноса, 10 бр.)
Анонимни (21- приноса, 2 бр.) -- 2005-10-19 12:08:17 45 45 45 1 588310 45 Анонимни (21- приноса, 2 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 3 бр.) -- 2005-10-31 18:08:46 28344 33 33 98 65 2893 4451 30 1 1 1 Ботове (1-100 приноса, 3 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 1 бр.) -- 2005-10-30 16:48:05 631 116 116 116 8595 403 116 Ботове (101-1000 приноса, 1 бр.)
Ботове (1001- приноса, 1 бр.) -- 2005-10-26 19:39:32 5005 1396 1396 1396 85425 1509 1393 3 Ботове (1001- приноса, 1 бр.)
Общо 2005-10-31 23:32:00 130667 8270 8270 4289 367 112 12 12 564 1 1 150 3582124 7488097 6825 283 111 258 413 3 59 2 1 95 2 206 10 2 Общо