Уикипедия:Статистики/2005/12/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 121 бр.) -- 2005-12-31 20:33:42 4648 257 257 76 4 46 193079 62020 202 11 15 8 6 3 3 9 Сметки (1-5 приноса, 121 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 17 бр.) -- 2005-12-31 11:16:12 1531 125 125 35 3 4 6 189493 62046 103 1 7 7 1 6 Сметки (6-10 приноса, 17 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 15 бр.) -- 2005-12-31 13:48:51 1847 231 231 51 12 122996 5161 181 10 27 6 5 1 1 Сметки (11-20 приноса, 15 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 40 бр.) -- 2005-12-31 23:32:14 47004 1971 1971 547 33 20 3 3 52 1 2 2 160 749423 175531 1381 146 134 41 140 11 24 16 27 4 44 3 Сметки (21-100 приноса, 40 бр.)
Сметки (101- приноса, 19 бр.) -- 2005-12-31 21:38:39 63342 7898 7898 4630 406 175 37 1 165 2 206 3128422 307984 5546 579 248 297 611 28 14 2 331 11 190 23 18 Сметки (101- приноса, 19 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 720 бр.) -- 2005-12-31 23:46:49 1156 1156 1156 71 5500540 1088 13 1 2 7 3 5 31 1 5 Анонимни (1-5 приноса, 720 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 40 бр.) -- 2005-12-31 08:28:31 309 309 309 16 1532635 297 3 1 8 Анонимни (6-10 приноса, 40 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 19 бр.) -- 2005-12-31 14:25:03 250 250 250 28 1492120 234 7 2 1 5 1 Анонимни (11-20 приноса, 19 бр.)
Анонимни (21- приноса, 17 бр.) -- 2005-12-31 11:20:51 814 814 814 91 3125903 776 3 1 34 Анонимни (21- приноса, 17 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 2 бр.) -- 2005-12-07 19:34:05 791 18 18 16 843 42 16 2 Ботове (1-100 приноса, 2 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 1 бр.) -- 2005-12-27 16:45:34 1397 332 332 332 16166 152 330 2 Ботове (101-1000 приноса, 1 бр.)
Ботове (1001- приноса, 3 бр.) -- 2005-12-31 23:41:16 15923 6561 6561 6644 90 330729 2238 6300 2 3 4 252 Ботове (1001- приноса, 3 бр.)
Общо 2005-12-31 23:46:49 139012 19922 19922 12331 742 199 40 4 217 1 2 4 430 4731151 12266372 16454 773 438 358 780 42 42 20 369 15 580 24 27 Общо