Уикипедия:Статистики/2006/04/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 178 бр.) -- 2006-04-30 22:54:10 7490 381 381 82 11 2 2 32 286287 28998 284 23 23 19 16 5 1 9 1 Сметки (1-5 приноса, 178 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 38 бр.) -- 2006-04-30 22:03:33 11569 298 298 68 7 27 154989 8318 242 11 8 14 17 1 1 4 Сметки (6-10 приноса, 38 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 33 бр.) -- 2006-04-30 21:53:30 10059 491 491 96 5 6 1 40 226013 10220 406 36 6 20 15 1 3 2 2 Сметки (11-20 приноса, 33 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 39 бр.) -- 2006-04-30 22:02:44 21200 1645 1645 632 9 6 3 58 574329 36979 1253 123 59 48 59 3 18 16 3 47 12 4 Сметки (21-100 приноса, 39 бр.)
Сметки (101- приноса, 26 бр.) -- 2006-04-30 23:53:39 99138 11772 11772 5670 342 430 33 20 775 4 2 2 227 3901300 694340 8041 922 295 558 1108 43 36 5 2 380 13 280 67 22 Сметки (101- приноса, 26 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1154 бр.) -- 2006-04-30 22:30:42 3740 1870 1870 99 18 10176305 1742 38 7 12 5 3 1 7 42 6 7 Анонимни (1-5 приноса, 1154 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 63 бр.) -- 2006-04-30 22:04:30 478 478 478 16 2769099 463 10 3 2 Анонимни (6-10 приноса, 63 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 23 бр.) -- 2006-04-30 22:33:49 328 328 328 15 1925280 315 6 1 3 2 1 Анонимни (11-20 приноса, 23 бр.)
Анонимни (21- приноса, 12 бр.) -- 2006-04-30 07:45:03 904 904 904 55 3937785 819 48 2 18 1 14 2 Анонимни (21- приноса, 12 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 2 бр.) -- 2006-04-17 17:29:33 30189 100 100 100 1 1 29764 1 99 Ботове (1-100 приноса, 2 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 0 бр.) -- Ботове (101-1000 приноса, 0 бр.)
Ботове (1001- приноса, 4 бр.) -- 2006-04-30 23:55:23 37816 17394 17394 16512 77 1025 2 336457 80674 17300 10 2 3 9 4 64 1 1 Ботове (1001- приноса, 4 бр.)
Общо 2006-04-30 23:55:23 222911 35661 35661 23160 637 1470 41 20 775 4 2 2 384 5509157 19667998 30865 1227 404 692 1232 50 64 5 3 476 17 501 90 35 Общо