Уикипедия:Статистики/2006/07/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 193 бр.) -- 2006-07-31 21:31:23 18653 400 400 108 13 5 2 41 318581 41589 318 16 13 15 20 1 3 2 11 1 Сметки (1-5 приноса, 193 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 42 бр.) -- 2006-07-31 22:33:14 10601 315 315 93 6 4 2 1 36 134498 4297 223 17 18 20 15 1 9 12 Сметки (6-10 приноса, 42 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 42 бр.) -- 2006-07-31 22:20:22 8960 583 583 180 4 76 234021 25171 435 16 43 44 20 13 3 9 Сметки (11-20 приноса, 42 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 45 бр.) -- 2006-07-31 23:54:33 15457 2079 2079 514 41 14 124 777370 62722 1547 110 53 94 129 4 18 1 67 47 9 Сметки (21-100 приноса, 45 бр.)
Сметки (101- приноса, 40 бр.) -- 2006-07-31 23:57:06 129096 15097 15097 5371 485 392 114 3 654 3 1 2 392 5420836 1011482 10607 818 386 890 1053 58 96 9 9 774 64 1 275 11 46 Сметки (101- приноса, 40 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1216 бр.) -- 2006-07-31 23:41:47 3926 1963 1963 104 11510330 1843 55 5 2 7 4 13 1 27 5 1 Анонимни (1-5 приноса, 1216 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 66 бр.) -- 2006-07-31 23:30:24 486 486 486 25 3163197 473 8 2 1 2 Анонимни (6-10 приноса, 66 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 27 бр.) -- 2006-07-31 18:46:14 405 405 405 21 2304783 390 14 1 Анонимни (11-20 приноса, 27 бр.)
Анонимни (21- приноса, 18 бр.) -- 2006-07-31 18:34:31 898 898 898 62 5159946 790 40 27 10 4 3 14 10 Анонимни (21- приноса, 18 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 5 бр.) -- 2006-07-31 20:03:35 9928 168 168 166 1 11208 86 148 1 1 18 Ботове (1-100 приноса, 5 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 3 бр.) -- 2006-07-30 17:57:20 1342 456 456 455 31844 605 360 6 2 88 Ботове (101-1000 приноса, 3 бр.)
Ботове (1001- приноса, 2 бр.) -- 2006-07-31 23:59:13 62633 19963 19963 19963 574752 29729 19141 3 1 2 1 795 20 Ботове (1001- приноса, 2 бр.)
Общо 2006-07-31 23:59:13 262385 42813 42813 26850 762 415 114 3 656 2 3 1 2 1 669 7503110 23313937 36275 1094 555 1078 1252 63 135 10 1 9 873 65 1 1299 16 87 Общо