Уикипедия:Статистики/2006/09/Сметки/Приноси Сметки 6-10

Сметки с 6 до 10 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Mtlsmth (б., пр.) 2006-09-01 03:17:47 2006-09-01 09:53:24 7 7 7 1415 7 Mtlsmth (б., пр.)
Bigjack (б., пр.) 2006-09-01 07:31:31 2006-09-01 07:59:09 7 7 7 241 28 7 Bigjack (б., пр.)
Felipe (б., пр.) 2009-01-02 14:07:57 2006-09-05 08:33:31 166 7 7 1809 3 4 Felipe (б., пр.)
TXiKi (б., пр.) 2006-08-17 17:31:58 2006-09-27 13:22:08 52 10 10 10 3159 6 1 3 TXiKi (б., пр.)
Jika (б., пр.) 2006-08-31 12:59:15 2006-09-16 16:47:29 6 6 6 100 6 Jika (б., пр.)
Cortezz (б., пр.) 2005-12-30 21:50:36 2006-09-08 20:00:01 377 7 7 4 1145 4 6 1 Cortezz (б., пр.)
Mexmet (б., пр.) 2006-09-02 19:36:44 2006-09-16 21:15:49 8 8 8 174 35 6 2 Mexmet (б., пр.)
Mitakinen (б., пр.) 2006-08-22 16:43:46 2006-09-28 08:11:15 30 8 8 1 1 1 25609 8 Mitakinen (б., пр.)
Миряна Захариева (б., пр.) 2006-09-03 13:20:57 2006-09-16 20:06:52 7 7 7 6 162 1 7 Миряна Захариева (б., пр.)
Raskoyu (б., пр.) 2006-03-23 14:13:56 2006-09-25 13:07:01 479 8 8 1 4 4 Raskoyu (б., пр.)
Mesi123 (б., пр.) 2006-09-04 12:47:06 2006-09-04 13:19:07 6 6 6 1 582 6 Mesi123 (б., пр.)
Nadin b (б., пр.) 2006-09-05 13:03:08 2006-09-27 20:10:08 8 8 8 1 2 221 113 8 Nadin b (б., пр.)
Stephan (б., пр.) 2006-06-03 17:40:11 2006-09-07 06:12:23 74 7 7 6 96 1 7 Stephan (б., пр.)
Charly Whisky (б., пр.) 2006-08-09 19:19:26 2006-09-25 18:51:28 7 6 6 1 1 1 1618 10 1 5 Charly Whisky (б., пр.)
Omega (б., пр.) 2006-08-01 21:52:18 2006-09-08 23:04:18 9 7 7 5 83 1138 7 Omega (б., пр.)
Woody (б., пр.) 2006-05-09 06:35:04 2006-09-09 16:37:52 23 8 8 1 25 10 8 Woody (б., пр.)
Pravdiv (б., пр.) 2006-09-09 15:57:29 2006-09-09 18:04:30 8 8 8 5 1 1805 7 1 Pravdiv (б., пр.)
Siebrand (б., пр.) 2006-09-10 17:40:22 2006-09-16 15:17:16 7 7 7 829 175 6 1 Siebrand (б., пр.)
Remigiu (б., пр.) 2006-03-11 18:16:58 2006-09-26 12:33:13 51 8 8 3 1 105 5 8 Remigiu (б., пр.)
Mra4enik (б., пр.) 2006-09-13 07:01:27 2006-09-21 12:50:08 10 10 10 1 3 5 520 229 10 Mra4enik (б., пр.)
Bounty76bg (б., пр.) 2006-09-14 08:41:57 2006-09-16 10:36:09 9 9 9 5 225 355 9 Bounty76bg (б., пр.)
Bollweevil (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2006-09-30 22:26:00 162 9 9 5 2322 315 6 1 2 Bollweevil (б., пр.)
Механик-водач (б., пр.) 2006-07-20 18:31:07 2006-09-30 00:08:36 197 10 10 6 1 2802 24 6 1 2 1 Механик-водач (б., пр.)
Rumen36 (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2006-09-16 08:41:50 82 6 6 1 750 683 6 Rumen36 (б., пр.)
Bstanimirov (б., пр.) 2006-06-22 15:07:28 2006-09-25 07:33:56 57 8 8 1 3743 1 8 Bstanimirov (б., пр.)
Coldy (б., пр.) 2009-01-02 14:07:56 2006-09-24 01:32:16 7 6 6 6 277 6 Coldy (б., пр.)
Robin Hood (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2006-09-26 23:41:34 65 8 8 7 198 7 1 Robin Hood (б., пр.)
Asenster (б., пр.) 2006-09-20 11:25:16 2006-09-20 13:16:53 10 10 10 7 1381 78 10 Asenster (б., пр.)
Doncho (б., пр.) 2006-09-23 11:12:45 2006-09-30 21:43:34 7 7 7 1 9524 7 Doncho (б., пр.)
Seabhac (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2006-09-23 15:11:37 93 8 8 2339 21 1 7 Seabhac (б., пр.)
Панов (б., пр.) 2006-09-23 21:28:09 2006-09-24 14:45:36 9 9 9 82 9 Панов (б., пр.)
Zaparojdik (б., пр.) 2006-07-27 12:35:00 2006-09-30 16:00:20 54 10 10 1 425 11682 7 1 1 1 Zaparojdik (б., пр.)
Befana (б., пр.) 2006-09-25 16:46:43 2006-09-27 09:11:59 8 8 8 14502 9331 8 Befana (б., пр.)
Boriana (б., пр.) 2009-01-02 14:07:51 2006-09-29 20:59:43 29 10 10 1 1 2588 10 Boriana (б., пр.)
Общо (34) -- 2006-09-30 22:26:00 2131 268 268 77 8 2 17 80775 24321 212 9 20 17 1 4 2 3 Общо (34)