Уикипедия:Статистики/2006/10/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 235 бр.) -- 2006-10-31 23:16:07 46574 478 478 129 34 64 201185 24819 389 21 24 21 14 1 6 2 Сметки (1-5 приноса, 235 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 49 бр.) -- 2006-10-31 16:29:26 7490 393 393 71 11 35 169245 8934 309 3 16 34 24 2 1 4 Сметки (6-10 приноса, 49 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 34 бр.) -- 2006-10-31 23:43:25 5278 485 485 104 5 35 343523 18175 423 19 11 21 6 3 1 1 Сметки (11-20 приноса, 34 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 50 бр.) -- 2006-10-31 23:44:38 27137 1938 1938 743 36 58 21 1 53 3 1 80 2199127 85027 1509 111 58 85 115 5 31 3 19 2 Сметки (21-100 приноса, 50 бр.)
Сметки (101- приноса, 34 бр.) -- 2006-10-31 23:53:15 136447 16294 16294 6615 344 339 115 5 902 9 1 9 85 5191473 1971416 11345 1504 315 987 1308 14 20 4 431 51 1 271 11 32 Сметки (101- приноса, 34 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1346 бр.) -- 2006-10-31 23:13:14 4084 2042 2042 81 3 11204539 1960 23 7 2 7 1 4 6 1 28 3 Анонимни (1-5 приноса, 1346 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 59 бр.) -- 2006-10-31 20:43:12 445 445 445 30 1979299 429 7 4 5 Анонимни (6-10 приноса, 59 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 20 бр.) -- 2006-10-31 23:33:34 288 288 288 15 1600617 278 5 2 2 1 Анонимни (11-20 приноса, 20 бр.)
Анонимни (21- приноса, 17 бр.) -- 2006-10-31 19:30:15 1091 1091 1091 102 5406443 1037 36 9 1 8 Анонимни (21- приноса, 17 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 7 бр.) -- 2006-10-31 18:59:48 50761 177 177 276 100 4 12252 535 167 1 3 4 1 1 Ботове (1-100 приноса, 7 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 0 бр.) -- Ботове (101-1000 приноса, 0 бр.)
Ботове (1001- приноса, 3 бр.) -- 2006-10-31 23:59:24 48122 11846 11846 11846 479837 3295 10431 11 3 1399 2 Ботове (1001- приноса, 3 бр.)
Общо 2006-10-31 23:59:24 327717 35477 35477 19784 758 401 136 6 955 12 1 10 299 8596645 22303099 28277 1730 445 1161 1483 15 32 4 478 56 1 1742 11 42 Общо