Уикипедия:Статистики/2006/12/Сметки/Приноси Сметки 21-100

Сметки с 21 до 100 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Robin Hood (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2006-12-31 04:30:16 276 29 29 28 3586 4 6 6 4 1 11 1 Robin Hood (б., пр.)
Safc supporter (б., пр.) 2006-11-28 07:49:19 2006-12-27 11:03:58 106 96 96 59 4 10 32950 6276 90 4 2 Safc supporter (б., пр.)
Кочев (б., пр.) 2006-12-01 07:32:04 2006-12-30 10:43:56 82 82 82 50 4 14833 320 79 3 Кочев (б., пр.)
Паисий (б., пр.) 2009-01-02 14:08:36 2006-12-29 12:33:36 389 49 49 37 1 16182 354 49 Паисий (б., пр.)
EK! (б., пр.) 2006-10-10 16:03:46 2006-12-31 16:56:01 89 71 71 49 12401 3698 55 6 8 2 EK! (б., пр.)
Discovery (б., пр.) 2006-11-17 22:31:35 2006-12-31 16:31:37 99 51 51 12 1 6181 155 46 5 Discovery (б., пр.)
Oracle (б., пр.) 2009-01-02 14:08:15 2006-12-30 21:21:17 679 39 39 1 30505 128 39 Oracle (б., пр.)
Batman tas (б., пр.) 2006-05-30 16:04:39 2006-12-19 18:26:35 849 76 76 1 1 8 4166 494 69 1 5 1 Batman tas (б., пр.)
Seddass (б., пр.) 2006-02-01 14:25:02 2006-12-28 20:48:25 58 32 32 25 1 17981 8077 12 4 12 3 1 Seddass (б., пр.)
Mars (б., пр.) 2006-06-15 23:10:11 2006-12-30 12:17:10 83 43 43 2 1 4648 8026 13 14 16 Mars (б., пр.)
Carmel (б., пр.) 2006-03-07 20:51:48 2006-12-31 08:23:54 407 40 40 1 10345 100 40 Carmel (б., пр.)
Bagatur (б., пр.) 2006-11-29 10:12:37 2006-12-30 21:22:19 21 21 21 9 1 8 18247 21 Bagatur (б., пр.)
Mincov (б., пр.) 2009-01-02 14:08:09 2006-12-22 08:41:03 608 26 26 18 8 6801 442 20 2 3 1 Mincov (б., пр.)
Paffka (б., пр.) 2006-04-24 13:14:33 2006-12-29 22:15:03 276 66 66 55 2 2 9 14823 65 62 4 Paffka (б., пр.)
TheRaven (б., пр.) 2006-07-26 14:06:12 2006-12-29 15:29:50 340 37 37 5 15105 1982 25 1 2 3 5 1 TheRaven (б., пр.)
Stephan (б., пр.) 2006-06-03 17:40:11 2006-12-28 13:07:28 114 23 23 13 17630 33 23 Stephan (б., пр.)
Georgi stankov (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2006-12-30 09:29:24 291 33 33 20 16888 118 26 7 Georgi stankov (б., пр.)
Прон (б., пр.) 2006-05-11 14:13:31 2006-12-29 13:04:56 4339 42 42 28 1 3 3235 93 31 7 3 1 Прон (б., пр.)
Vladko (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2006-12-31 09:24:56 762 89 89 13 5 11517 102 67 18 3 1 Vladko (б., пр.)
George (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2006-12-30 19:23:57 899 55 55 32 1 1 7364 174 43 4 1 4 3 George (б., пр.)
Galia ^ (б., пр.) 2006-05-12 12:58:04 2006-12-29 14:35:13 1051 41 41 9 1 24244 4 32 3 5 1 Galia ^ (б., пр.)
Scroch (б., пр.) 2005-12-28 14:29:10 2006-12-26 22:12:25 1337 36 36 14 8 10 22144 1098 26 1 1 6 2 Scroch (б., пр.)
Mistress-sama (б., пр.) 2006-01-15 19:00:03 2006-12-15 17:35:45 91 84 84 1 5 13 29577 25 80 4 Mistress-sama (б., пр.)
MadMaster (б., пр.) 2009-01-02 14:08:09 2006-12-26 15:47:19 1427 47 47 32 3 1 11633 13 42 5 MadMaster (б., пр.)
Soulbot (б., пр.) 2006-08-08 20:33:18 2006-12-28 23:00:49 134 26 26 26 1047 4 24 2 Soulbot (б., пр.)
Givern (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2006-12-30 23:23:40 2019 41 41 10 7 1 10 27893 146 20 2 3 11 4 1 Givern (б., пр.)
Drago91 (б., пр.) 2006-10-18 18:10:27 2006-12-16 05:49:54 137 80 80 11 1 64821 5389 3 10 2 34 31 Drago91 (б., пр.)
Vancho laifa (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2006-12-31 23:09:21 199 85 85 58 29353 80 85 Vancho laifa (б., пр.)
Aladin (б., пр.) 2006-12-11 16:52:38 2006-12-31 03:08:57 85 85 85 13 2 37542 376 80 1 4 Aladin (б., пр.)
Александър (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2006-12-31 00:23:44 20841 35 35 8 3 25 23741 100 19 1 2 8 5 Александър (б., пр.)
Вени Марковски (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2006-12-31 15:37:52 303 34 34 16 19016 792 22 5 5 2 Вени Марковски (б., пр.)
Kotan (б., пр.) 2006-02-04 08:55:41 2006-12-29 12:03:13 149 77 77 2 77 Kotan (б., пр.)
JuJy (б., пр.) 2006-12-16 14:58:24 2006-12-24 08:56:09 66 66 66 1 29357 2134 50 16 JuJy (б., пр.)
Kaiser (б., пр.) 2006-12-16 16:24:21 2006-12-31 13:58:04 85 85 85 49633 585 77 5 1 2 Kaiser (б., пр.)
Predavatel (б., пр.) 2006-01-14 14:11:05 2006-12-21 10:03:34 465 57 57 57 3665 6 57 Predavatel (б., пр.)
EastStirling (б., пр.) 2006-05-16 08:21:50 2006-12-19 15:31:45 40 39 39 3 4 4 3865 215 36 2 1 EastStirling (б., пр.)
Ludmil (б., пр.) 2006-04-15 19:29:06 2006-12-19 17:46:36 39 21 21 1 1 4 5582 121 13 1 5 2 Ludmil (б., пр.)
IvanGeoPetrov (б., пр.) 2006-11-26 15:37:21 2006-12-31 16:16:24 75 31 31 5 1 16 3005 30 28 2 1 IvanGeoPetrov (б., пр.)
Mircha (б., пр.) 2006-04-18 10:26:51 2006-12-21 17:30:34 123 24 24 13 1 1 1 5707 250 22 2 Mircha (б., пр.)
Kaligon (б., пр.) 2009-01-02 14:08:03 2006-12-29 09:45:40 129 49 49 5 36064 1 38 1 10 Kaligon (б., пр.)
Med 1 (б., пр.) 2006-08-26 17:11:53 2006-12-31 13:41:37 43 40 40 34079 14155 26 11 1 2 Med 1 (б., пр.)
Майор Деянов (б., пр.) 2006-07-16 20:22:33 2006-12-30 23:23:46 1038 94 94 19 3 4 1 76179 302 75 9 4 5 1 Майор Деянов (б., пр.)
Diskreva (б., пр.) 2006-12-23 23:27:59 2006-12-24 01:49:49 25 25 25 6 7 4634 92 25 Diskreva (б., пр.)
Мухата (б., пр.) 2006-12-27 21:00:38 2006-12-29 16:48:57 22 22 22 1 3984 5 21 1 Мухата (б., пр.)
Plamen starbov (б., пр.) 2006-12-29 18:06:03 2006-12-31 09:15:39 41 41 41 15147 14 35 6 Plamen starbov (б., пр.)
Ngawang (б., пр.) 2006-12-29 18:54:42 2006-12-31 14:07:17 55 55 55 33 1 39127 30963 24 12 5 14 Ngawang (б., пр.)
Милко пенчев (б., пр.) 2006-12-29 22:28:28 2006-12-31 11:49:34 23 23 23 2 2 23 Милко пенчев (б., пр.)
Thistle (б., пр.) 2006-12-29 23:15:46 2006-12-30 00:07:51 22 22 22 2 609 758 2 20 Thistle (б., пр.)
Общо (48) -- 2006-12-31 23:09:21 40831 2365 2365 787 59 18 11 25 119 867036 88299 1878 93 57 120 76 3 5 49 2 48 2 32 Общо (48)