Уикипедия:Статистики/2007/03/Анонимни/Приноси Анонимни 11-20

Анонимни с 11 до 20 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
212.122.182.33 (б., пр.) ? 2007-03-02 17:59:27 17 17 17 4 20941 12 5 212.122.182.33 (б., пр.)
89.253.157.54 (б., пр.) ? 2007-03-30 09:34:42 11 11 11 36911 11 89.253.157.54 (б., пр.)
213.91.247.54 (б., пр.) ? 2007-03-15 06:56:09 15 15 15 2 66390 15 213.91.247.54 (б., пр.)
82.137.108.9 (б., пр.) ? 2007-03-27 19:11:18 13 13 13 46673 13 82.137.108.9 (б., пр.)
87.120.51.210 (б., пр.) ? 2007-03-03 14:49:02 14 14 14 2 23057 14 87.120.51.210 (б., пр.)
85.239.155.150 (б., пр.) ? 2007-03-15 23:50:40 15 15 15 1 80896 15 85.239.155.150 (б., пр.)
68.252.191.222 (б., пр.) ? 2007-03-05 04:35:36 14 14 14 21354 14 68.252.191.222 (б., пр.)
195.138.138.123 (б., пр.) ? 2007-03-22 13:11:32 11 11 11 22947 11 195.138.138.123 (б., пр.)
89.253.134.26 (б., пр.) ? 2007-03-11 16:04:41 13 13 13 2 50663 12 1 89.253.134.26 (б., пр.)
193.192.56.26 (б., пр.) ? 2007-03-27 07:11:11 17 17 17 109572 17 193.192.56.26 (б., пр.)
87.126.161.116 (б., пр.) ? 2007-03-07 18:38:19 13 13 13 234851 13 87.126.161.116 (б., пр.)
213.240.237.40 (б., пр.) ? 2007-03-30 15:13:49 19 19 19 5 104312 18 1 213.240.237.40 (б., пр.)
87.126.35.75 (б., пр.) ? 2007-03-10 18:04:52 12 12 12 2 103252 12 87.126.35.75 (б., пр.)
212.122.184.28 (б., пр.) ? 2007-03-12 12:36:02 15 15 15 196097 15 212.122.184.28 (б., пр.)
62.176.111.71 (б., пр.) ? 2007-03-12 17:34:41 15 15 15 38574 15 62.176.111.71 (б., пр.)
68.78.142.53 (б., пр.) ? 2007-03-15 03:54:35 15 15 15 42453 15 68.78.142.53 (б., пр.)
212.73.152.63 (б., пр.) ? 2007-03-27 22:00:47 20 20 20 1 51415 19 1 212.73.152.63 (б., пр.)
89.190.205.155 (б., пр.) ? 2007-03-17 15:19:43 19 19 19 58124 19 89.190.205.155 (б., пр.)
68.77.143.234 (б., пр.) ? 2007-03-17 03:35:56 13 13 13 38704 13 68.77.143.234 (б., пр.)
213.91.222.189 (б., пр.) ? 2007-03-29 17:57:22 11 11 11 61411 11 213.91.222.189 (б., пр.)
68.78.42.38 (б., пр.) ? 2007-03-18 01:12:48 11 11 11 55900 11 68.78.42.38 (б., пр.)
87.120.170.245 (б., пр.) ? 2007-03-31 00:02:47 11 11 11 2 61037 11 87.120.170.245 (б., пр.)
217.9.225.146 (б., пр.) ? 2007-03-29 08:46:09 13 13 13 6 61456 11 2 217.9.225.146 (б., пр.)
85.187.168.119 (б., пр.) ? 2007-03-30 07:53:18 19 19 19 1 70455 19 85.187.168.119 (б., пр.)
213.130.73.14 (б., пр.) ? 2007-03-21 19:56:15 14 14 14 168386 14 213.130.73.14 (б., пр.)
85.187.8.105 (б., пр.) ? 2007-03-31 16:44:32 11 11 11 2 31387 11 85.187.8.105 (б., пр.)
75.4.141.206 (б., пр.) ? 2007-03-21 21:46:02 14 14 14 97596 14 75.4.141.206 (б., пр.)
83.148.107.169 (б., пр.) ? 2007-03-30 11:59:53 13 13 13 49784 11 2 83.148.107.169 (б., пр.)
87.126.97.109 (б., пр.) ? 2007-03-23 15:17:34 15 15 15 360486 15 87.126.97.109 (б., пр.)
82.199.219.239 (б., пр.) ? 2007-03-31 06:12:35 18 18 18 788511 18 82.199.219.239 (б., пр.)
84.22.2.17 (б., пр.) ? 2007-03-27 17:15:43 17 17 17 93307 17 84.22.2.17 (б., пр.)
83.148.107.170 (б., пр.) ? 2007-03-31 21:25:45 12 12 12 3 44110 12 83.148.107.170 (б., пр.)
83.78.144.170 (б., пр.) ? 2007-03-25 16:40:40 19 19 19 73869 19 83.78.144.170 (б., пр.)
87.126.9.37 (б., пр.) ? 2007-03-26 14:30:12 12 12 12 338709 12 87.126.9.37 (б., пр.)
67.46.0.13 (б., пр.) ? 2007-03-31 10:10:25 17 17 17 1 158051 11 1 1 2 2 67.46.0.13 (б., пр.)
Общо (35) -- 2007-03-31 21:25:45 508 508 508 34 3861641 490 1 1 2 1 1 1 11 Общо (35)