Уикипедия:Статистики/2007/03/Анонимни/Приноси Анонимни 21-

Анонимни с над 21 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
68.252.191.253 (б., пр.) ? 2007-03-04 06:00:08 32 32 32 1 159665 32 68.252.191.253 (б., пр.)
66.184.132.114 (б., пр.) ? 2007-03-31 02:42:42 105 105 105 7 407496 101 3 1 66.184.132.114 (б., пр.)
213.222.54.222 (б., пр.) ? 2007-03-20 08:10:30 82 82 82 6 849250 60 11 10 1 213.222.54.222 (б., пр.)
84.21.192.94 (б., пр.) ? 2007-03-15 18:38:11 132 132 132 17 572092 111 21 84.21.192.94 (б., пр.)
87.120.12.126 (б., пр.) ? 2007-03-25 10:04:16 64 64 64 6 329421 64 87.120.12.126 (б., пр.)
217.75.149.147 (б., пр.) ? 2007-03-10 20:10:42 36 36 36 92641 36 217.75.149.147 (б., пр.)
83.148.107.161 (б., пр.) ? 2007-03-27 13:22:17 54 54 54 335535 54 83.148.107.161 (б., пр.)
84.242.154.32 (б., пр.) ? 2007-03-17 12:43:30 50 50 50 3 409063 50 84.242.154.32 (б., пр.)
66.65.15.134 (б., пр.) ? 2007-03-19 01:41:56 97 97 97 3 482530 97 66.65.15.134 (б., пр.)
212.25.58.11 (б., пр.) ? 2007-03-25 20:25:05 40 40 40 12 146607 40 212.25.58.11 (б., пр.)
87.97.209.104 (б., пр.) ? 2007-03-06 08:50:55 27 27 27 116068 27 87.97.209.104 (б., пр.)
68.78.142.21 (б., пр.) ? 2007-03-08 04:33:16 53 53 53 1 158355 53 68.78.142.21 (б., пр.)
68.78.44.100 (б., пр.) ? 2007-03-11 20:33:06 29 29 29 1 135045 27 2 68.78.44.100 (б., пр.)
80.95.22.55 (б., пр.) ? 2007-03-20 11:23:07 38 38 38 9 151737 38 80.95.22.55 (б., пр.)
87.120.169.31 (б., пр.) ? 2007-03-29 12:20:11 25 25 25 140972 25 87.120.169.31 (б., пр.)
193.68.127.70 (б., пр.) ? 2007-03-30 12:56:46 26 26 26 181626 26 193.68.127.70 (б., пр.)
84.242.186.86 (б., пр.) ? 2007-03-17 12:57:56 21 21 21 111443 21 84.242.186.86 (б., пр.)
68.79.141.168 (б., пр.) ? 2007-03-19 04:34:06 27 27 27 144081 27 68.79.141.168 (б., пр.)
88.80.96.20 (б., пр.) ? 2007-03-30 20:05:34 62 62 62 1 109545 49 13 88.80.96.20 (б., пр.)
Общо (19) -- 2007-03-31 02:42:42 1000 1000 1000 67 5033172 938 13 34 1 13 1 Общо (19)