Уикипедия:Статистики/2007/04/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 304 бр.) -- 2007-04-30 23:57:00 29241 650 650 128 22 5 1 3 60 264716 22393 514 24 22 31 38 7 2 10 2 Сметки (1-5 приноса, 304 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 59 бр.) -- 2007-04-30 23:58:50 5883 456 456 114 13 3 1 54 331692 31526 374 30 9 16 16 1 5 1 4 Сметки (6-10 приноса, 59 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 45 бр.) -- 2007-04-30 22:40:55 7810 648 648 97 23 9 2 37 206760 40453 560 16 28 17 9 12 2 4 Сметки (11-20 приноса, 45 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 58 бр.) -- 2007-04-30 23:40:51 60124 2646 2646 1059 45 20 1 22 1 73 1107522 92894 1972 88 143 155 174 6 9 4 43 6 42 4 Сметки (21-100 приноса, 58 бр.)
Сметки (101- приноса, 59 бр.) -- 2007-04-30 23:43:52 228802 20944 20944 8419 700 365 40 1241 39 19 1 341 6580630 1378005 14738 930 535 1640 1074 94 107 9 2 1 1334 31 1 404 8 36 Сметки (101- приноса, 59 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1575 бр.) -- 2007-04-30 23:09:45 4928 2464 2464 64 12993798 2310 36 21 26 13 1 9 44 4 Анонимни (1-5 приноса, 1575 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 64 бр.) -- 2007-04-30 20:32:51 477 477 477 33 2701853 426 16 8 9 1 4 9 4 Анонимни (6-10 приноса, 64 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 39 бр.) -- 2007-04-30 15:28:08 568 568 568 28 2705282 552 1 11 2 2 Анонимни (11-20 приноса, 39 бр.)
Анонимни (21- приноса, 17 бр.) -- 2007-04-30 21:54:01 534 534 534 21 3824287 502 13 1 7 7 2 2 Анонимни (21- приноса, 17 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 4 бр.) -- 2007-04-29 17:14:19 64668 134 134 135 1 5217 523 91 41 2 Ботове (1-100 приноса, 4 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.) -- 2007-04-30 21:28:41 3731 1671 1671 1668 71334 2444 1224 4 4 439 Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.)
Ботове (1001- приноса, 6 бр.) -- 2007-04-30 23:54:58 120433 14023 14023 14023 386370 3799 12128 3 283 1597 12 Ботове (1001- приноса, 6 бр.)
Общо 2007-04-30 23:58:50 527199 45215 45215 25643 950 402 45 1263 1 39 19 1 3 565 8954241 23797257 35391 1154 826 1903 1338 101 136 13 2 1 1682 38 1 2557 10 62 Общо