Уикипедия:Статистики/2007/09/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 307 бр.) -- 2007-09-30 22:33:23 27945 633 633 161 18 5 51 419571 24363 507 14 19 31 47 4 2 8 1 Сметки (1-5 приноса, 307 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 63 бр.) -- 2007-09-30 20:07:19 6992 469 469 114 14 8 1 20 236235 7466 353 20 21 27 24 2 5 15 1 1 Сметки (6-10 приноса, 63 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 50 бр.) -- 2007-09-30 19:55:18 7210 737 737 139 21 1 45 218235 32035 606 22 11 28 46 1 5 7 4 6 1 Сметки (11-20 приноса, 50 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 90 бр.) -- 2007-09-30 23:59:41 91518 3977 3977 1118 121 20 5 1 205 1862960 156926 3021 135 236 236 174 37 35 2 1 80 1 1 18 Сметки (21-100 приноса, 90 бр.)
Сметки (101- приноса, 55 бр.) -- 2007-09-30 23:59:16 255999 25582 25582 8425 861 449 42 6 977 2 33 2 17 4 1 375 10190716 1234331 19054 779 716 1807 1318 118 93 2 9 8 886 47 3 696 5 41 Сметки (101- приноса, 55 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1584 бр.) -- 2007-09-30 23:19:41 4918 2459 2459 94 89 13201227 2347 29 7 12 14 1 2 16 1 22 1 7 Анонимни (1-5 приноса, 1584 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 74 бр.) -- 2007-09-30 22:28:21 550 550 550 47 2654020 505 8 1 20 14 2 Анонимни (6-10 приноса, 74 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 30 бр.) -- 2007-09-30 14:47:57 422 422 422 23 1806027 412 2 6 2 Анонимни (11-20 приноса, 30 бр.)
Анонимни (21- приноса, 17 бр.) -- 2007-09-30 18:37:21 994 994 994 164 4767608 963 1 1 18 11 Анонимни (21- приноса, 17 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 6 бр.) -- 2007-09-30 23:25:02 13294 251 251 251 9850 746 236 1 9 1 4 Ботове (1-100 приноса, 6 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.) -- 2007-09-30 23:58:44 94715 1541 1541 1541 46202 594 1490 14 4 19 14 Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.)
Ботове (1001- приноса, 7 бр.) -- 2007-09-30 23:59:53 85935 18247 18247 18247 337269 92907 17093 7 36 1110 1 Ботове (1001- приноса, 7 бр.)
Общо 2007-09-30 23:59:53 590492 55862 55862 29996 1363 483 43 6 982 2 33 2 18 4 1 696 13321127 23978250 46587 1024 1026 2147 1632 161 139 2 11 16 1066 55 4 1918 7 67 Общо