Уикипедия:Статистики/2007/10/Ботове/Приноси Ботове 1-100

Ботове с 1 до 100 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Robbot (б., пр.) 2009-01-02 14:08:22 2007-10-31 16:49:51 2464 67 67 67 4297 298 67 Robbot (б., пр.)
TXiKiBoT (б., пр.) 2007-01-05 00:04:57 2007-10-31 01:06:17 3044 77 77 77 4351 100 63 1 2 11 TXiKiBoT (б., пр.)
Aibot (б., пр.) 2007-01-10 11:48:35 2007-10-30 07:11:35 2224 95 95 95 3324 72 21 2 Aibot (б., пр.)
FelixBot (б., пр.) 2009-01-02 14:07:57 2007-10-07 00:43:26 5327 33 33 33 1622 33 FelixBot (б., пр.)
Le Pied-bot (б., пр.) 2007-05-17 11:53:40 2007-10-28 17:47:13 1179 13 13 13 388 96 7 6 Le Pied-bot (б., пр.)
Zwobot (б., пр.) 2009-01-02 14:08:28 2007-10-17 09:09:36 2484 2 2 2 76 2 Zwobot (б., пр.)
Общо (6) -- 2007-10-31 16:49:51 16722 287 287 287 14058 494 211 1 2 71 2 Общо (6)