Уикипедия:Статистики/2007/10/Ботове/Приноси Ботове 1001-

Ботове с над 1001 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Escarbot (б., пр.) 2006-06-17 10:39:20 2007-10-29 19:47:47 35175 2006 2006 2006 40247 140 1863 143 Escarbot (б., пр.)
SieBot (б., пр.) 2007-05-11 16:30:35 2007-10-31 23:58:00 34642 11253 11253 11253 280994 3617 11119 128 6 SieBot (б., пр.)
BotMultichill (б., пр.) 2007-05-22 11:58:48 2007-10-31 23:51:47 6760 1760 1760 1760 35263 358 1666 93 1 BotMultichill (б., пр.)
AlleborgoBot (б., пр.) 2007-06-10 16:58:31 2007-10-31 23:47:04 5472 1595 1595 1595 37477 1926 1591 4 AlleborgoBot (б., пр.)
JAnDbot (б., пр.) 2006-08-10 14:18:26 2007-10-31 23:29:33 9751 1659 1659 1659 38745 18390 1088 1 1 569 JAnDbot (б., пр.)
BloodFire (б., пр.) 2006-01-11 21:10:04 2007-10-31 14:51:06 52762 2026 2026 2026 20765 505 2021 3 2 BloodFire (б., пр.)
Общо (6) -- 2007-10-31 23:58:00 144562 20299 20299 20299 453491 24936 19348 5 4 2 933 7 Общо (6)