Уикипедия:Статистики/2008/04/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 347 бр.) -- 2008-04-30 23:06:45 47877 773 773 184 28 4 1 1 1 36 327105 52098 650 4 52 14 41 1 2 9 Сметки (1-5 приноса, 347 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 50 бр.) -- 2008-04-30 17:26:23 14768 384 384 80 9 8 43 155140 28336 327 3 11 29 12 2 Сметки (6-10 приноса, 50 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 40 бр.) -- 2008-04-30 23:18:09 40248 585 585 139 20 1 61 297764 20663 501 20 20 7 17 1 8 11 Сметки (11-20 приноса, 40 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 64 бр.) -- 2008-04-30 23:48:40 93947 2782 2782 782 99 29 3 1 54 1 1 113 1311764 237952 2150 120 127 154 171 3 3 3 32 14 5 Сметки (21-100 приноса, 64 бр.)
Сметки (101- приноса, 53 бр.) -- 2008-04-30 23:54:13 322720 17225 17225 5852 772 421 16 6 1334 1 13 2 1 137 6025636 1205830 12888 573 860 801 816 54 44 6 12 3 474 4 1 668 1 10 10 Сметки (101- приноса, 53 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1961 бр.) -- 2008-04-30 23:22:49 6350 3175 3175 121 2 16745066 3069 44 7 6 12 5 14 16 2 Анонимни (1-5 приноса, 1961 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 82 бр.) -- 2008-04-30 21:56:22 618 618 618 79 3503695 600 7 2 1 8 Анонимни (6-10 приноса, 82 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 32 бр.) -- 2008-04-30 17:21:06 426 426 426 37 2244135 393 7 5 5 16 Анонимни (11-20 приноса, 32 бр.)
Анонимни (21- приноса, 10 бр.) -- 2008-04-30 23:18:37 450 450 450 75 1750432 444 4 1 1 Анонимни (21- приноса, 10 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 10 бр.) -- 2008-04-30 22:50:19 24216 279 279 336 67 12016 186 258 3 2 6 10 Ботове (1-100 приноса, 10 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 8 бр.) -- 2008-04-30 23:54:04 78808 3871 3871 3871 106544 3050 3133 7 1 1 728 1 Ботове (101-1000 приноса, 8 бр.)
Ботове (1001- приноса, 5 бр.) -- 2008-04-30 23:35:07 151441 13065 13065 13065 373090 20876 10233 2 88 8 2733 1 Ботове (1001- приноса, 5 бр.)
Общо 2008-04-30 23:54:13 781869 43633 43633 24309 1307 462 20 7 1390 2 14 2 1 1 390 8609061 25812319 34646 782 1089 1020 1170 59 53 6 15 3 542 4 1 4213 1 19 10 Общо