Уикипедия:Статистики/2008/06/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 454 бр.) -- 2008-06-30 23:52:29 55500 863 863 240 47 8 4 34 292206 49500 675 22 56 40 44 1 4 1 20 Сметки (1-5 приноса, 454 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 68 бр.) -- 2008-06-30 16:23:30 23603 525 525 95 9 16 178165 36364 401 9 43 41 14 1 2 9 5 Сметки (6-10 приноса, 68 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 56 бр.) -- 2008-06-30 23:25:23 17645 797 797 157 14 2 7 267597 15839 664 12 35 35 22 2 3 23 1 Сметки (11-20 приноса, 56 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 64 бр.) -- 2008-06-30 20:25:29 106966 2702 2702 777 111 48 5 117 10 11 2 11 1306511 43789 2228 75 47 106 113 6 1 30 1 35 2 58 Сметки (21-100 приноса, 64 бр.)
Сметки (101- приноса, 55 бр.) -- 2008-06-30 23:59:05 367394 20718 20718 7985 1063 321 17 5 974 1 22 7 2 112 7173434 1548116 14429 934 982 1133 1163 58 113 12 2 789 54 1 1040 8 Сметки (101- приноса, 55 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 1704 бр.) -- 2008-06-30 22:15:26 5176 2588 2588 111 123 14214160 2493 39 2 6 15 1 13 19 Анонимни (1-5 приноса, 1704 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 59 бр.) -- 2008-06-30 19:13:11 434 434 434 50 2420990 424 2 2 1 5 Анонимни (6-10 приноса, 59 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 23 бр.) -- 2008-06-30 14:51:32 334 334 334 42 1979798 310 9 2 6 7 Анонимни (11-20 приноса, 23 бр.)
Анонимни (21- приноса, 15 бр.) -- 2008-06-30 16:34:08 1953 1953 1953 132 6604042 1707 5 6 2 1 17 213 2 Анонимни (21- приноса, 15 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 9 бр.) -- 2008-06-30 22:53:50 28150 223 223 223 1 10891 2249 149 3 69 1 1 Ботове (1-100 приноса, 9 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 14 бр.) -- 2008-06-30 21:51:00 111711 4873 4873 4872 1 92595 92055 3381 255 23 443 185 28 4 9 1 24 513 6 1 Ботове (101-1000 приноса, 14 бр.)
Ботове (1001- приноса, 10 бр.) -- 2008-06-30 23:56:08 201569 21064 21064 21064 451251 30927 17477 21 182 3381 3 Ботове (1001- приноса, 10 бр.)
Общо 2008-06-30 23:59:05 920435 57074 57074 35413 1581 379 22 5 1095 11 33 9 2 180 9772773 27037829 44338 1353 1218 1817 1738 96 119 6 42 12 946 81 1 5285 7 15 Общо