Отваря главното меню

Уикипедия:Статистики/2009/06/Приноси Анонимни 21-

Анонимни с над 21 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
85.130.16.128 (б., пр.) ? 2009-06-24 06:39:20 39 39 39 2977 1995 39 85.130.16.128 (б., пр.)
79.100.47.215 (б., пр.) ? 2009-06-18 06:34:00 45 45 45 2 14104 4 45 79.100.47.215 (б., пр.)
78.90.162.15 (б., пр.) ? 2009-06-27 14:43:15 125 125 125 9935 1067 125 78.90.162.15 (б., пр.)
78.185.159.112 (б., пр.) ? 2009-06-13 13:23:49 25 25 25 711 294 25 78.185.159.112 (б., пр.)
94.156.49.160 (б., пр.) ? 2009-06-30 22:06:02 85 85 85 5 16084 409 85 94.156.49.160 (б., пр.)
91.92.176.184 (б., пр.) ? 2009-06-29 07:26:29 34 34 34 262 132 34 91.92.176.184 (б., пр.)
87.120.122.42 (б., пр.) ? 2009-06-30 16:07:33 94 94 94 1755 1311 94 87.120.122.42 (б., пр.)
77.77.28.11 (б., пр.) ? 2009-06-23 18:04:52 31 31 31 6 3595 26 31 77.77.28.11 (б., пр.)
91.134.48.37 (б., пр.) ? 2009-06-30 19:57:39 51 51 51 2 34236 142 51 91.134.48.37 (б., пр.)
78.90.81.195 (б., пр.) ? 2009-06-27 22:13:48 23 23 23 1089 346 23 78.90.81.195 (б., пр.)
89.253.177.136 (б., пр.) ? 2009-06-28 17:10:48 25 25 25 3 13817 140 25 89.253.177.136 (б., пр.)
195.96.228.104 (б., пр.) ? 2009-06-26 15:53:16 29 29 29 1005 220 29 195.96.228.104 (б., пр.)
95.42.231.241 (б., пр.) ? 2009-06-16 17:24:32 22 22 22 395 144 22 95.42.231.241 (б., пр.)
83.228.118.182 (б., пр.) ? 2009-06-30 10:52:33 43 43 43 5979 442 43 83.228.118.182 (б., пр.)
212.122.184.140 (б., пр.) ? 2009-06-19 12:42:29 141 141 141 4 15126 1149 135 3 3 212.122.184.140 (б., пр.)
141.30.216.38 (б., пр.) ? 2009-06-30 18:37:18 39 39 39 3 5087 3205 33 3 1 2 141.30.216.38 (б., пр.)
79.100.181.58 (б., пр.) ? 2009-06-23 16:19:10 21 21 21 10 28930 21 79.100.181.58 (б., пр.)
88.203.201.19 (б., пр.) ? 2009-06-18 17:19:25 31 31 31 53176 1674 31 88.203.201.19 (б., пр.)
78.185.157.129 (б., пр.) ? 2009-06-19 15:38:10 25 25 25 740 591 25 78.185.157.129 (б., пр.)
78.90.164.113 (б., пр.) 0000-00-00 00:00:00 2009-06-19 12:32:10 54 27 27 529 13430 27 78.90.164.113 (б., пр.)
95.43.29.253 (б., пр.) ? 2009-06-29 12:23:58 21 21 21 7 21969 6483 21 95.43.29.253 (б., пр.)
213.171.34.250 (б., пр.) ? 2009-06-30 16:10:29 56 56 56 13 23068 4801 56 213.171.34.250 (б., пр.)
95.43.8.188 (б., пр.) ? 2009-06-25 20:36:40 71 71 71 11128 535 71 95.43.8.188 (б., пр.)
84.22.28.234 (б., пр.) ? 2009-06-25 13:10:10 52 52 52 6591 2162 52 84.22.28.234 (б., пр.)
89.25.28.215 (б., пр.) ? 2009-06-24 00:05:42 23 23 23 428 104 23 89.25.28.215 (б., пр.)
79.100.85.42 (б., пр.) ? 2009-06-24 17:09:05 23 23 23 1294 36 23 79.100.85.42 (б., пр.)
87.227.204.215 (б., пр.) ? 2009-06-29 20:36:09 45 45 45 11 42017 209 44 1 87.227.204.215 (б., пр.)
85.91.144.48 (б., пр.) ? 2009-06-30 18:43:38 25 25 25 2 10558 339 23 2 85.91.144.48 (б., пр.)
77.236.185.87 (б., пр.) ? 2009-06-29 14:49:32 54 54 54 15418 10785 54 77.236.185.87 (б., пр.)
89.25.73.193 (б., пр.) ? 2009-06-30 10:46:48 42 42 42 5623 1149 42 89.25.73.193 (б., пр.)
95.169.217.102 (б., пр.) ? 2009-06-30 21:43:38 22 22 22 1 1409 153 22 95.169.217.102 (б., пр.)
Общо (31) -- 2009-06-30 22:06:02 1416 1389 1389 69 349035 53477 1374 5 1 2 4 3 Общо (31)