Уикипедия:Статистики/2009/06/Приноси Ботове 101-1000

Ботове с 101 до 1000 приносаРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
MastiBot (б., пр.) 2009-03-22 16:39:16 2009-06-30 23:41:27 434 434 434 434 9919 418 358 76 MastiBot (б., пр.)
ArthurBot (б., пр.) 2008-10-03 17:21:08 2009-06-30 23:56:46 823 823 823 823 22481 708 547 275 1 ArthurBot (б., пр.)
LaaknorBot (б., пр.) 2008-12-16 19:26:30 2009-06-30 20:02:32 536 536 536 536 14463 35 370 166 LaaknorBot (б., пр.)
BotMultichill (б., пр.) 2007-05-22 11:58:48 2009-06-19 22:19:23 372 186 186 186 6909 186 BotMultichill (б., пр.)
Idioma-bot (б., пр.) 2007-02-15 09:15:03 2009-06-30 12:17:17 156 156 156 156 5393 84 142 14 Idioma-bot (б., пр.)
Synthebot (б., пр.) 2007-12-16 11:22:35 2009-06-28 19:01:08 186 186 186 186 5101 900 111 75 Synthebot (б., пр.)
VolkovBot (б., пр.) 2007-01-11 22:06:58 2009-06-30 20:35:49 605 605 605 605 20897 163 411 193 1 VolkovBot (б., пр.)
Obersachsebot (б., пр.) 2009-01-04 15:24:51 2009-06-29 22:23:07 192 192 192 192 5266 138 158 34 Obersachsebot (б., пр.)
JAnDbot (б., пр.) 2006-08-10 14:18:26 2009-06-30 15:49:30 633 633 633 633 19810 925 250 381 2 JAnDbot (б., пр.)
SilvonenBot (б., пр.) 2008-06-11 16:55:16 2009-06-30 17:54:20 572 286 286 286 8261 71 100 186 SilvonenBot (б., пр.)
Ptbotgourou (б., пр.) 2008-08-17 12:13:06 2009-06-30 22:03:44 377 377 377 377 6863 379 377 Ptbotgourou (б., пр.)
Общо (11) -- 2009-06-30 23:56:46 4886 4414 4414 4414 125363 3821 2824 34 1552 4 Общо (11)