Уикипедия:Статистики/2009/08/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2009-08-01 - 2009-08-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 499 редактори) --- 2009-08-31 23:19:27 926 926 259 77 6 1 799 15 36 18 28 1 11 18 Сметки (1-5 приноса), 499 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 80 редактори) --- 2009-08-31 21:40:38 607 607 139 52 3 500 26 40 16 14 5 6 Сметки (6-10 приноса), 80 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 51 редактори) --- 2009-08-31 21:00:01 705 705 199 41 14 576 35 46 8 17 22 1 Сметки (11-20 приноса), 51 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 76 редактори) --- 2009-08-31 22:14:55 3586 3586 862 394 36 3 15 1 2 2578 189 154 176 288 26 2 4 138 24 7 Сметки (21-100 приноса), 76 редактори)
Сметки (101- приноса), 58 редактори) --- 2009-08-31 23:50:21 22790 22790 9564 3326 530 32 5 875 23 2 11 17298 980 814 923 1517 24 4 1 9 655 9 523 23 10 Сметки (101- приноса), 58 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2716 редактори) --- 2009-08-31 23:37:56 4483 4483 130 4346 50 13 18 30 10 16 Анонимни (1-5 приноса), 2716 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 147 редактори) --- 2009-08-31 20:46:10 1073 1073 31 1050 7 1 4 9 2 Анонимни (6-10 приноса), 147 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 78 редактори) --- 2009-08-31 16:27:33 1151 1151 27 1099 9 4 21 1 5 12 Анонимни (11-20 приноса), 78 редактори)
Анонимни (21- приноса), 65 редактори) --- 2009-08-31 20:37:45 3055 3055 145 2793 33 33 8 11 125 52 Анонимни (21- приноса), 65 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 20 редактори) --- 2009-08-31 23:49:01 604 604 652 49 512 15 2 4 71 Ботове (1-100 приноса), 20 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори) --- 2009-08-31 23:52:55 10420 10420 10420 1 8331 6 3 72 2007 1 Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори)
Ботове (1001- приноса), 7 редактори) --- 2009-08-31 23:59:48 15221 15221 13952 31 12322 9 7 5 1026 1847 5 Ботове (1001- приноса), 7 редактори)
Общо сметки 2009-08-31 23:50:21 28614 28614 11023 3890 589 35 5 890 1 25 2 11 1 21751 1245 1090 1141 1864 51 6 1 13 831 9 572 30 10 Общо сметки
Общо анонимни 2009-08-31 23:37:56 9762 9762 333 9288 99 47 34 71 1 140 82 Общо анонимни
Общо ботове 2009-08-31 23:59:48 26245 26245 25024 81 21165 9 28 10 1102 3925 6 Общо ботове
Общо Общо