Уикипедия:Статистики/2009/H2/Приноси Ботове 1-100

Ботове с 1 до 100 приноса (2009-07-01 - 2009-12-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Muro Bot (б., пр.) ? 2009-12-30 16:08:55 72 72 72 69 2 1 Muro Bot (б., пр.)
Kwjbot (б., пр.) ? 2009-08-09 13:10:30 7 7 7 7 Kwjbot (б., пр.)
MenoBot (б., пр.) ? 2009-12-27 18:47:10 6 6 6 2 4 MenoBot (б., пр.)
DirlBot (б., пр.) ? 2009-12-16 08:01:49 30 30 30 28 2 DirlBot (б., пр.)
FelixBot (б., пр.) ? 2009-07-06 15:31:13 1 1 1 1 FelixBot (б., пр.)
AHbot (б., пр.) ? 2009-07-28 23:33:25 26 26 26 26 AHbot (б., пр.)
BodhisattvaBot (б., пр.) ? 2009-12-04 20:34:05 53 53 53 13 40 BodhisattvaBot (б., пр.)
RoggBot (б., пр.) ? 2009-07-13 14:02:58 3 3 3 1 2 1 RoggBot (б., пр.)
Soulbot (б., пр.) ? 2009-12-28 00:45:54 40 40 40 38 1 1 Soulbot (б., пр.)
Gerakibot (б., пр.) ? 2009-08-09 20:53:31 6 6 6 6 Gerakibot (б., пр.)
Sz-iwbot (б., пр.) ? 2009-08-17 13:36:54 1 1 1 1 Sz-iwbot (б., пр.)
MSBOT (б., пр.) ? 2009-09-04 07:02:56 32 32 32 4 28 MSBOT (б., пр.)
Ботчо (б., пр.) ? 2009-12-31 22:03:32 74 74 139 65 48 26 Ботчо (б., пр.)
StigBot (б., пр.) ? 2009-10-24 11:29:27 1 1 1 1 StigBot (б., пр.)
Albambot (б., пр.) ? 2009-11-14 03:20:21 3 3 3 3 Albambot (б., пр.)
BotMultichill (б., пр.) ? 2009-12-09 21:51:43 20 20 20 20 BotMultichill (б., пр.)
Общо (16 редактори) --- 2009-12-31 22:03:32 375 375 440 66 249 6 28 92 Общо (16 редактори)