Уикипедия:Статистики/2010/02/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-02-01 - 2010-02-28)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 610 редактори) --- 2010-02-28 20:20:35 1148 1148 305 111 7 1006 15 43 25 19 1 10 28 1 Сметки (1-5 приноса), 610 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 70 редактори) --- 2010-02-28 23:42:55 515 515 106 43 420 22 22 22 9 14 6 Сметки (6-10 приноса), 70 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 48 редактори) --- 2010-02-28 23:41:12 705 705 216 95 5 8 2 2 561 41 27 24 31 7 14 Сметки (11-20 приноса), 48 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 64 редактори) --- 2010-02-28 21:29:12 3021 3021 967 448 21 4 5 2379 86 115 149 111 1 1 84 5 89 1 Сметки (21-100 приноса), 64 редактори)
Сметки (101- приноса), 49 редактори) --- 2010-02-28 23:56:56 19574 19574 9847 2742 344 49 5 969 96 13 1 16185 457 647 770 695 7 4 2 497 14 286 5 5 Сметки (101- приноса), 49 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 3558 редактори) --- 2010-02-28 23:42:54 5602 5602 136 5440 55 14 14 37 3 26 1 12 Анонимни (1-5 приноса), 3558 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 159 редактори) --- 2010-02-28 21:57:08 1206 1206 43 1189 3 2 7 2 2 1 Анонимни (6-10 приноса), 159 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 59 редактори) --- 2010-02-28 21:07:51 828 828 22 800 8 15 1 2 2 Анонимни (11-20 приноса), 59 редактори)
Анонимни (21- приноса), 34 редактори) --- 2010-02-28 22:52:09 2129 2129 150 2074 29 4 4 1 1 16 Анонимни (21- приноса), 34 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 16 редактори) --- 2010-02-28 20:57:34 191 191 191 161 3 27 Ботове (1-100 приноса), 16 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори) --- 2010-02-28 23:52:23 5567 5567 5567 1 4662 19 2 64 820 Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори)
Ботове (1001- приноса), 9 редактори) --- 2010-02-28 23:59:27 22523 22523 22523 16958 2 15 11 8 5519 10 Ботове (1001- приноса), 9 редактори)
Общо сметки 2010-02-28 23:56:56 24963 24963 11441 3439 377 53 5 982 98 2 13 1 20551 621 854 990 865 8 6 2 612 19 423 6 6 Общо сметки
Общо анонимни 2010-02-28 23:42:54 9765 9765 351 9503 95 35 26 42 4 46 1 13 Общо анонимни
Общо ботове 2010-02-28 23:59:27 28281 28281 28281 1 21781 2 37 13 72 6366 10 Общо ботове
Общо Общо