Уикипедия:Статистики/2010/04/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-04-01 - 2010-04-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 589 редактори) --- 2010-04-30 23:20:19 1056 1056 283 96 20 3 8 902 16 48 13 32 1 21 23 Сметки (1-5 приноса), 589 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 72 редактори) --- 2010-04-30 23:47:24 562 562 164 32 5 1 1 1 500 13 16 12 9 2 10 Сметки (6-10 приноса), 72 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 62 редактори) --- 2010-04-30 19:42:31 944 944 254 91 9 1 12 1 805 14 25 43 30 1 14 12 Сметки (11-20 приноса), 62 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 81 редактори) --- 2010-04-30 23:51:27 3556 3556 1227 472 39 1 71 4 1 2747 82 196 139 184 4 75 1 127 1 Сметки (21-100 приноса), 81 редактори)
Сметки (101- приноса), 52 редактори) --- 2010-04-30 23:50:46 20018 20018 7944 2992 356 43 2 617 2 32 5 16714 355 313 808 736 34 8 1 605 26 407 10 1 Сметки (101- приноса), 52 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 3267 редактори) --- 2010-04-30 23:31:35 5107 5107 129 4923 58 10 30 51 2 1 19 12 1 Анонимни (1-5 приноса), 3267 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 145 редактори) --- 2010-04-30 19:31:53 1060 1060 32 1020 10 1 5 12 11 1 Анонимни (6-10 приноса), 145 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 53 редактори) --- 2010-04-30 19:30:43 795 795 34 726 8 25 14 20 1 1 Анонимни (11-20 приноса), 53 редактори)
Анонимни (21- приноса), 54 редактори) --- 2010-04-30 20:58:32 2960 2960 146 2765 51 36 17 3 38 48 2 Анонимни (21- приноса), 54 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 20 редактори) --- 2010-04-30 23:54:24 517 517 517 409 5 43 60 Ботове (1-100 приноса), 20 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори) --- 2010-04-30 23:55:29 6535 6535 6535 5262 7 1 1 1262 2 Ботове (101-1000 приноса), 22 редактори)
Ботове (1001- приноса), 6 редактори) --- 2010-04-30 23:55:59 21613 21613 21613 17660 5 6 14 3924 4 Ботове (1001- приноса), 6 редактори)
Общо сметки 2010-04-30 23:51:27 26136 26136 9872 3683 429 46 2 703 3 45 7 21668 480 598 1015 991 39 9 1 717 27 579 11 1 Общо сметки
Общо анонимни 2010-04-30 23:31:35 9922 9922 341 9434 127 47 77 80 2 1 88 61 4 1 Общо анонимни
Общо ботове 2010-04-30 23:55:59 28665 28665 28665 23331 5 18 15 44 5246 6 Общо ботове
Общо Общо