Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-05-01 - 2010-05-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 574 редактори) --- 2010-05-31 23:18:30 1024 1024 268 114 2 1 887 12 37 23 26 2 3 1 13 19 1 Сметки (1-5 приноса), 574 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 81 редактори) --- 2010-05-31 23:18:39 636 636 187 54 2 482 15 22 51 25 13 27 1 Сметки (6-10 приноса), 81 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 59 редактори) --- 2010-05-31 18:32:59 890 890 211 76 11 1 696 30 51 59 38 1 10 1 4 Сметки (11-20 приноса), 59 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 74 редактори) --- 2010-05-31 21:51:04 3685 3685 1169 1063 50 8 76 5 1 2890 76 213 169 148 6 109 1 71 2 Сметки (21-100 приноса), 74 редактори)
Сметки (101- приноса), 46 редактори) --- 2010-05-31 23:55:21 19303 19303 7820 3796 400 47 3 667 1 27 2 6 15681 335 344 745 1035 14 6 11 1 850 10 262 2 7 Сметки (101- приноса), 46 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 3066 редактори) --- 2010-05-31 23:49:58 4921 4921 113 4746 52 10 35 40 1 20 16 1 Анонимни (1-5 приноса), 3066 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 142 редактори) --- 2010-05-31 21:58:36 1057 1057 40 1011 6 13 6 7 10 3 1 Анонимни (6-10 приноса), 142 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 61 редактори) --- 2010-05-31 21:17:12 910 910 32 877 3 1 6 10 2 8 3 Анонимни (11-20 приноса), 61 редактори)
Анонимни (21- приноса), 52 редактори) --- 2010-05-31 21:52:44 2065 2065 122 1988 17 17 10 13 16 4 Анонимни (21- приноса), 52 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 17 редактори) --- 2010-05-31 23:05:03 495 495 495 454 10 31 Ботове (1-100 приноса), 17 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 24 редактори) --- 2010-05-31 23:59:13 7654 7654 8389 736 4536 2 16 118 2982 Ботове (101-1000 приноса), 24 редактори)
Ботове (1001- приноса), 6 редактори) --- 2010-05-31 23:59:55 21256 21256 21256 17583 3 3 2 5 3660 Ботове (1001- приноса), 6 редактори)
Общо сметки 2010-05-31 23:55:21 25538 25538 9655 5103 465 56 3 744 1 32 3 6 20636 468 667 1047 1272 23 9 11 2 995 12 383 4 9 Общо сметки
Общо анонимни 2010-05-31 23:49:58 8953 8953 307 8622 78 24 64 67 1 45 8 35 1 8 Общо анонимни
Общо ботове 2010-05-31 23:59:55 29405 29405 30140 736 22573 3 15 18 123 6673 Общо ботове
Общо Общо