Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-10-01 - 2010-10-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 635 редактори) --- 2010-10-31 23:09:27 1203 1203 297 112 6 2 1 969 12 43 40 98 6 15 20 Сметки (1-5 приноса), 635 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 79 редактори) --- 2010-10-31 18:59:44 588 588 174 43 2 1 474 10 34 15 38 6 11 Сметки (6-10 приноса), 79 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 39 редактори) --- 2010-10-31 21:54:13 584 584 163 47 1 21 483 8 46 13 26 8 Сметки (11-20 приноса), 39 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 80 редактори) --- 2010-10-31 23:50:07 3633 3633 1189 688 53 13 1 126 2 1 2671 55 126 161 220 5 146 2 245 2 Сметки (21-100 приноса), 80 редактори)
Сметки (101- приноса), 50 редактори) --- 2010-10-31 23:49:58 21521 21521 7491 2308 335 27 1 536 1 24 24 1 17201 373 351 783 1219 20 1 1169 19 359 8 17 1 Сметки (101- приноса), 50 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2836 редактори) --- 2010-10-31 23:27:31 4380 4380 86 4219 36 18 21 51 1 11 15 6 2 Анонимни (1-5 приноса), 2836 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 140 редактори) --- 2010-10-31 21:04:00 1047 1047 28 985 23 10 10 13 2 4 Анонимни (6-10 приноса), 140 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 59 редактори) --- 2010-10-31 21:53:39 853 853 30 780 9 4 29 6 17 6 2 Анонимни (11-20 приноса), 59 редактори)
Анонимни (21- приноса), 39 редактори) --- 2010-10-31 20:47:17 1871 1871 51 1426 148 29 63 146 10 1 17 8 6 15 2 Анонимни (21- приноса), 39 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 30 редактори) --- 2010-10-31 21:49:45 733 733 733 589 10 5 49 80 Ботове (1-100 приноса), 30 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 19 редактори) --- 2010-10-31 23:58:07 7369 7369 7369 6127 22 24 107 1089 Ботове (101-1000 приноса), 19 редактори)
Ботове (1001- приноса), 6 редактори) --- 2010-10-31 23:57:11 17913 17913 17913 14131 2 5 8 82 1 3683 1 Ботове (1001- приноса), 6 редактори)
Общо сметки 2010-10-31 23:50:07 27529 27529 9314 3198 397 42 2 683 2 26 26 1 21798 458 600 1012 1601 31 1 1344 21 635 8 19 1 Общо сметки
Общо анонимни 2010-10-31 23:27:31 8151 8151 195 7410 216 61 123 216 10 1 1 47 8 31 17 8 2 Общо анонимни
Общо ботове 2010-10-31 23:58:07 26015 26015 26015 20847 2 37 37 238 1 4852 1 Общо ботове
Общо Общо