Уикипедия:Статистики/2010/11/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-11-01 - 2010-11-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 650 редактори) --- 2010-11-30 21:52:39 1219 1219 347 72 2 1 931 21 46 28 148 10 1 10 22 2 Сметки (1-5 приноса), 650 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 69 редактори) --- 2010-11-30 23:05:02 537 537 131 43 6 1 6 1 418 5 18 37 43 1 2 12 1 Сметки (6-10 приноса), 69 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 47 редактори) --- 2010-11-30 22:42:59 665 665 104 38 2 2 452 19 25 57 57 2 42 11 Сметки (11-20 приноса), 47 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 88 редактори) --- 2010-11-30 23:18:18 3657 3657 1064 462 46 4 51 3 4 2 2861 49 174 190 186 7 9 148 3 28 2 Сметки (21-100 приноса), 88 редактори)
Сметки (101- приноса), 53 редактори) --- 2010-11-30 23:33:45 20418 20418 8781 2513 493 24 5 766 1 54 2 15 1 15211 327 613 1063 1693 29 3 9 1 849 23 399 8 190 Сметки (101- приноса), 53 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2927 редактори) --- 2010-11-30 23:47:27 4572 4572 93 4371 37 18 29 84 3 1 11 18 Анонимни (1-5 приноса), 2927 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 139 редактори) --- 2010-11-30 21:46:12 1001 1001 25 932 10 11 15 23 3 4 1 2 Анонимни (6-10 приноса), 139 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 41 редактори) --- 2010-11-30 09:04:57 584 584 17 508 5 21 11 15 3 8 13 Анонимни (11-20 приноса), 41 редактори)
Анонимни (21- приноса), 31 редактори) --- 2010-11-30 21:27:10 1504 1504 65 1328 19 4 25 99 1 25 2 1 Анонимни (21- приноса), 31 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 23 редактори) --- 2010-11-30 05:02:45 601 601 601 465 4 103 29 Ботове (1-100 приноса), 23 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 26 редактори) --- 2010-11-30 23:54:36 7916 7916 7918 3 6158 47 24 52 1635 Ботове (101-1000 приноса), 26 редактори)
Ботове (1001- приноса), 7 редактори) --- 2010-11-30 23:59:03 22013 22013 22013 378 17108 4 8 30 339 4523 1 Ботове (1001- приноса), 7 редактори)
Общо сметки 2010-11-30 23:33:45 26496 26496 10427 3128 549 29 5 823 4 59 2 18 1 2 19873 421 876 1375 2127 48 3 19 1 1050 28 472 8 195 Общо сметки
Общо анонимни 2010-11-30 23:47:27 7661 7661 200 7139 71 54 80 221 6 4 1 48 1 35 1 Общо анонимни
Общо ботове 2010-11-30 23:59:03 30530 30530 30532 381 23731 4 59 54 494 6187 1 Общо ботове
Общо Общо