Уикипедия:Статистики/2010/12/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-12-01 - 2010-12-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 615 редактори) --- 2010-12-31 21:56:39 1218 1218 342 107 9 2 1 1031 15 55 36 43 1 8 3 26 Сметки (1-5 приноса), 615 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 66 редактори) --- 2010-12-31 15:11:15 503 503 98 55 4 2 397 11 10 50 20 6 6 3 Сметки (6-10 приноса), 66 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 41 редактори) --- 2010-12-31 21:09:44 587 587 172 98 4 4 436 3 29 65 39 11 4 Сметки (11-20 приноса), 41 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 82 редактори) --- 2010-12-31 23:45:17 3755 3755 1056 307 46 3 1 78 2 2 2918 59 142 178 156 1 231 6 62 1 1 Сметки (21-100 приноса), 82 редактори)
Сметки (101- приноса), 47 редактори) --- 2010-12-31 23:59:19 19026 19026 8770 2170 357 25 7 593 1 48 1 11 15504 222 352 825 802 3 3 990 19 265 1 40 Сметки (101- приноса), 47 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2580 редактори) --- 2010-12-31 23:55:45 4086 4086 69 3971 16 17 25 36 2 5 14 Анонимни (1-5 приноса), 2580 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 122 редактори) --- 2010-12-31 20:30:42 896 896 14 853 3 2 14 16 7 1 Анонимни (6-10 приноса), 122 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 53 редактори) --- 2010-12-31 20:34:47 734 734 35 693 1 1 10 6 6 3 14 Анонимни (11-20 приноса), 53 редактори)
Анонимни (21- приноса), 39 редактори) --- 2010-12-31 21:11:12 1881 1881 100 1703 11 2 33 44 1 1 48 1 30 7 Анонимни (21- приноса), 39 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 22 редактори) --- 2010-12-31 23:11:23 540 540 540 424 4 3 45 63 1 Ботове (1-100 приноса), 22 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 25 редактори) --- 2010-12-31 23:49:50 8609 8609 8610 1 6973 25 18 182 1395 16 Ботове (101-1000 приноса), 25 редактори)
Ботове (1001- приноса), 9 редактори) --- 2010-12-31 23:57:19 23739 23739 23737 17930 9 1 7 2 5785 5 Ботове (1001- приноса), 9 редактори)
Общо сметки 2010-12-31 23:59:19 25089 25089 10438 2737 420 34 8 673 1 50 1 13 1 20286 310 588 1154 1060 9 1 4 1246 28 360 2 41 Общо сметки
Общо анонимни 2010-12-31 23:55:45 7597 7597 218 7220 31 22 82 102 1 8 1 63 1 59 7 Общо анонимни
Общо ботове 2010-12-31 23:57:19 32888 32888 32887 1 25327 9 30 28 229 7243 22 Общо ботове
Общо Общо