Уикипедия:Статистики/2010/H2/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-07-01 - 2010-12-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 1264 редактори) --- 2010-12-31 21:56:39 1264 1264 355 164 5 1090 15 43 31 41 3 1 15 23 1 1 Сметки (1-1 приноса), 1264 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 500 редактори) --- 2010-12-31 15:50:32 1000 1000 263 118 3 817 16 46 29 63 4 6 18 1 Сметки (2-2 приноса), 500 редактори)
Сметки (3-3 приноса), 269 редактори) --- 2010-12-31 16:52:28 807 807 247 116 2 1 3 1 628 11 61 32 53 2 2 8 10 Сметки (3-3 приноса), 269 редактори)
Сметки (4-5 приноса), 294 редактори) --- 2010-12-31 17:54:42 1279 1279 296 113 5 2 1 1041 23 44 57 85 2 17 9 1 Сметки (4-5 приноса), 294 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 316 редактори) --- 2010-12-31 15:15:41 2386 2386 548 214 12 1952 28 99 95 117 6 25 1 63 Сметки (6-10 приноса), 316 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 196 редактори) --- 2010-12-31 21:25:36 2823 2823 586 201 15 2 2232 47 140 168 180 3 35 2 13 3 Сметки (11-20 приноса), 196 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 242 редактори) --- 2010-12-31 21:26:49 10581 10581 2652 701 69 9 58 5 1 8679 228 322 526 431 23 1 16 176 3 173 1 2 Сметки (21-100 приноса), 242 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 82 редактори) --- 2010-12-31 23:49:40 18480 18480 5904 2228 238 45 1 80 7 2 1 13925 553 1219 728 906 25 127 748 29 206 6 8 Сметки (101-500 приноса), 82 редактори)
Сметки (501- приноса), 58 редактори) --- 2010-12-31 23:59:19 110759 110759 43021 14007 2267 188 33 4184 8 212 5 72 11 87486 2238 2202 4819 5848 94 119 1 18 1 5221 87 2307 17 298 3 Сметки (501- приноса), 58 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 8558 редактори) --- 2010-12-31 22:57:43 8558 8558 183 8270 59 29 38 97 4 2 17 38 1 3 Анонимни (1-1 приноса), 8558 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 2786 редактори) --- 2010-12-31 23:30:19 5572 5572 89 5402 30 9 27 59 1 1 2 17 19 3 2 Анонимни (2-2 приноса), 2786 редактори)
Анонимни (3-5 приноса), 2153 редактори) --- 2010-12-31 20:23:47 7756 7756 159 7466 45 35 60 93 1 26 30 Анонимни (3-5 приноса), 2153 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 744 редактори) --- 2010-12-31 23:55:45 5459 5459 129 5216 68 28 46 69 3 18 1 5 3 2 Анонимни (6-10 приноса), 744 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 323 редактори) --- 2010-12-31 20:34:47 4575 4575 182 4266 41 44 76 57 1 3 6 24 53 4 Анонимни (11-20 приноса), 323 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 227 редактори) --- 2010-12-31 21:11:12 8469 8469 257 7855 84 48 82 141 2 1 182 3 56 7 8 Анонимни (21-100 приноса), 227 редактори)
Анонимни (101- приноса), 33 редактори) --- 2010-12-31 14:34:11 6307 6307 176 5737 159 35 86 210 9 1 1 43 8 8 9 1 Анонимни (101- приноса), 33 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 17 редактори) --- 2010-12-31 16:45:37 574 574 574 425 8 2 10 128 1 Ботове (1-100 приноса), 17 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 29 редактори) --- 2010-12-31 23:46:38 13545 13545 13548 4 10598 1 61 2 50 880 1952 1 Ботове (101-1000 приноса), 29 редактори)
Ботове (1001- приноса), 25 редактори) --- 2010-12-31 23:57:19 162407 162407 162405 379 131265 27 104 150 2085 1 28725 50 Ботове (1001- приноса), 25 редактори)
Общо сметки 2010-12-31 23:59:19 149379 149379 53872 17862 2616 245 34 4322 13 223 5 75 12 3 117850 3159 4176 6485 7724 156 253 1 36 2 6251 122 2822 25 314 3 Общо сметки
Общо анонимни 2010-12-31 23:55:45 46696 46696 1175 44212 486 228 415 726 21 6 9 2 327 12 209 24 17 2 Общо анонимни
Общо ботове 2010-12-31 23:57:19 176526 176526 176527 383 142288 28 173 2 202 2975 1 30805 52 Общо ботове
Общо Общо