Уикипедия:Статистики/2010/Q1/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2010-01-01 - 2010-03-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 824 редактори) --- 2010-03-31 18:33:35 824 824 236 116 5 1 1 722 6 33 11 18 2 7 24 1 Сметки (1-1 приноса), 824 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 304 редактори) --- 2010-03-31 15:37:17 608 608 151 71 3 1 519 17 20 15 14 5 14 4 Сметки (2-2 приноса), 304 редактори)
Сметки (3-5 приноса), 381 редактори) --- 2010-03-31 20:56:16 1422 1422 353 161 7 2 1200 29 48 42 49 1 17 1 33 2 Сметки (3-5 приноса), 381 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 206 редактори) --- 2010-03-31 22:26:53 1565 1565 357 129 5 12 1 1329 33 47 58 66 11 1 20 Сметки (6-10 приноса), 206 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 136 редактори) --- 2010-03-31 23:59:12 1976 1976 448 140 6 1 1707 48 60 53 44 34 30 Сметки (11-20 приноса), 136 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 135 редактори) --- 2010-03-31 21:32:31 6149 6149 1553 671 41 4 2 5131 158 245 261 117 2 3 9 3 86 132 2 Сметки (21-100 приноса), 135 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 69 редактори) --- 2010-03-31 23:19:42 15498 15498 5794 2393 171 20 1 368 32 2 6 12484 402 769 625 596 16 4 8 2 378 14 177 6 17 Сметки (101-500 приноса), 69 редактори)
Сметки (501- приноса), 33 редактори) --- 2010-03-31 23:07:33 49028 49028 22047 7484 1039 112 16 2500 209 1 31 5 40626 1153 707 1955 2202 30 5 31 5 1265 21 808 24 195 1 Сметки (501- приноса), 33 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 6378 редактори) --- 2010-03-31 22:59:00 6378 6378 186 6187 50 12 9 52 3 1 1 27 2 28 1 5 Анонимни (1-1 приноса), 6378 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 2060 редактори) --- 2010-03-31 23:05:08 4120 4120 142 4005 36 6 16 27 2 8 18 2 Анонимни (2-2 приноса), 2060 редактори)
Анонимни (3-5 приноса), 1615 редактори) --- 2010-03-31 22:51:17 5893 5893 201 5766 29 12 22 27 1 29 3 4 Анонимни (3-5 приноса), 1615 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 550 редактори) --- 2010-03-31 20:51:01 4075 4075 159 3976 19 15 16 29 1 16 3 Анонимни (6-10 приноса), 550 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 216 редактори) --- 2010-03-31 20:03:25 2993 2993 91 2922 11 13 6 20 15 6 Анонимни (11-20 приноса), 216 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 132 редактори) --- 2010-03-31 21:17:17 5302 5302 160 5065 55 34 36 75 2 28 2 5 Анонимни (21-100 приноса), 132 редактори)
Анонимни (101- приноса), 17 редактори) --- 2010-03-31 12:08:06 3914 3914 264 3798 28 13 32 1 16 11 14 1 Анонимни (101- приноса), 17 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 21 редактори) --- 2010-03-31 19:51:55 514 514 742 228 366 6 1 36 105 Ботове (1-100 приноса), 21 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори) --- 2010-03-31 23:30:47 9711 9711 9711 1 8605 10 27 204 865 Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори)
Ботове (1001- приноса), 17 редактори) --- 2010-03-31 23:58:52 79195 79195 79195 28 62630 16 45 43 470 15969 22 Ботове (1001- приноса), 17 редактори)
Общо сметки 2010-03-31 23:59:12 77070 77070 30939 11165 1277 138 17 2881 2 242 3 37 5 3 63718 1846 1929 3020 3106 50 13 48 10 1803 37 1238 32 219 1 Общо сметки
Общо анонимни 2010-03-31 23:05:08 32675 32675 1203 31719 228 105 137 231 9 1 1 139 4 74 3 23 1 Общо анонимни
Общо ботове 2010-03-31 23:58:52 89420 89420 89648 257 71601 16 61 71 710 16939 22 Общо ботове
Общо Общо