Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазониРедактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • + - Добавен текст, в байтове
 • - - Изтрит текст, в байтове
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
Общо Този
месец
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв + - Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса, 741 бр.) -- 2011-01-31 21:44:31 1404 1404 1404 390 149 6 1173331 173650 1123 21 64 67 67 1 1 1 2 21 36 Сметки (1-5 приноса, 741 бр.)
Сметки (6-10 приноса, 112 бр.) -- 2011-01-31 21:35:15 848 848 848 243 88 5 2 903848 204798 688 35 22 43 49 1 4 6 Сметки (6-10 приноса, 112 бр.)
Сметки (11-20 приноса, 70 бр.) -- 2011-01-31 21:48:24 1022 1022 1022 272 133 5 3 1 4 907419 75637 874 6 22 53 31 9 23 1 3 Сметки (11-20 приноса, 70 бр.)
Сметки (21-100 приноса, 81 бр.) -- 2011-01-31 21:34:41 3730 3730 3730 1605 243 59 2 27 2 2000834 401255 2967 58 150 91 123 3 219 2 117 Сметки (21-100 приноса, 81 бр.)
Сметки (101- приноса, 80 бр.) -- 2011-01-31 21:58:58 53176 53176 53176 40169 3071 327 19 4 965 2 64 3 13 1 136325065 15280994 41794 642 378 1158 1427 27 1 6 803 21 6717 1 199 2 Сметки (101- приноса, 80 бр.)
Анонимни (1-5 приноса, 3239 бр.) -- 2011-01-31 21:44:58 10250 5125 5125 77 1382066 1532717 4947 24 13 47 67 3 15 8 1 Анонимни (1-5 приноса, 3239 бр.)
Анонимни (6-10 приноса, 127 бр.) -- 2011-01-31 21:40:47 945 945 945 28 163099 245729 874 3 4 23 25 3 12 1 Анонимни (6-10 приноса, 127 бр.)
Анонимни (11-20 приноса, 56 бр.) -- 2011-01-31 14:05:15 814 814 814 34 390784 604233 736 5 4 31 27 1 1 5 4 Анонимни (11-20 приноса, 56 бр.)
Анонимни (21- приноса, 27 бр.) -- 2011-01-31 21:40:02 1187 1187 1187 25 320749 46869 1074 9 3 36 24 3 18 13 6 1 Анонимни (21- приноса, 27 бр.)
Ботове (1-100 приноса, 4 бр.) -- 2011-01-31 20:35:39 182 182 182 182 4133 485 135 36 11 Ботове (1-100 приноса, 4 бр.)
Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.) -- 2011-01-31 19:38:06 1237 1237 1237 1237 27525 4424 1213 6 1 17 Ботове (101-1000 приноса, 4 бр.)
Ботове (1001- приноса, 0 бр.) -- Ботове (1001- приноса, 0 бр.)
Общо сметки 2011-01-31 21:58:58 60180 60180 60180 42679 3684 402 24 4 995 2 70 3 13 1 141310497 16136334 47446 762 636 1412 1697 41 2 7 2 1070 23 6877 4 199 2 Общо сметки
Общо анонимни 2011-01-31 21:44:58 13196 8071 8071 164 2256698 2429548 7631 41 24 137 143 9 1 19 45 6 14 1 Общо анонимни
Общо ботове 2011-01-31 20:35:39 1419 1419 1419 1419 31658 4909 1348 6 37 28 Общо ботове
Общо 2011-01-31 21:58:58 74795 69670 69670 44098 3848 402 24 4 995 2 70 3 13 1 143598853 18570791 56425 803 666 1549 1840 50 3 19 7 2 1152 29 6919 4 200 2 Общо