Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2011-06-01 - 2011-06-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 543 редактори) --- 2011-06-30 20:38:58 1012 1012 296 85 4 1 836 15 43 32 48 2 13 21 2 Сметки (1-5 приноса), 543 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 75 редактори) --- 2011-06-30 20:45:13 580 580 163 53 1 2 468 15 38 17 31 7 3 1 Сметки (6-10 приноса), 75 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 58 редактори) --- 2011-06-30 20:46:58 849 849 202 42 4 11 650 29 22 39 72 5 13 17 1 1 Сметки (11-20 приноса), 58 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 78 редактори) --- 2011-06-30 20:21:30 3528 3528 1290 382 39 5 181 8 4 2689 91 180 132 229 12 2 1 94 9 2 85 2 Сметки (21-100 приноса), 78 редактори)
Сметки (101- приноса), 45 редактори) --- 2011-06-30 20:54:38 14259 14259 5004 1352 300 48 7 708 13 11 11102 291 147 526 970 64 1 1 545 24 460 2 126 Сметки (101- приноса), 45 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2453 редактори) --- 2011-06-30 20:57:07 3844 3844 99 3718 28 15 13 44 4 3 12 6 1 Анонимни (1-5 приноса), 2453 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 103 редактори) --- 2011-06-30 15:34:57 765 765 24 700 9 4 12 11 2 1 19 3 3 1 Анонимни (6-10 приноса), 103 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 39 редактори) --- 2011-06-30 20:48:32 555 555 27 543 6 1 3 2 Анонимни (11-20 приноса), 39 редактори)
Анонимни (21- приноса), 65 редактори) --- 2011-06-30 20:25:07 3274 3274 249 2800 14 219 16 24 4 8 1 1 77 2 2 3 92 3 7 1 Анонимни (21- приноса), 65 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 23 редактори) --- 2011-06-30 20:38:33 710 710 710 585 1 79 45 Ботове (1-100 приноса), 23 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 17 редактори) --- 2011-06-30 20:53:11 6352 6352 6352 5294 2 1 1055 Ботове (101-1000 приноса), 17 редактори)
Ботове (1001- приноса), 8 редактори) --- 2011-06-30 20:54:08 24917 24917 24917 21683 9 25 4 31 3165 Ботове (1001- приноса), 8 редактори)
Общо сметки 2011-06-30 20:54:38 20228 20228 6955 1914 348 55 7 900 21 15 1 15745 441 430 746 1350 83 2 1 1 1 672 33 2 586 5 130 Общо сметки
Общо анонимни 2011-06-30 20:57:07 8438 8438 399 7761 51 244 42 79 8 10 1 5 111 5 2 3 103 4 8 1 Общо анонимни
Общо ботове 2011-06-30 20:54:08 31979 31979 31979 27562 9 28 5 110 4265 Общо ботове
Общо 2011-06-30 20:57:07 40417 40417 31979 399 35323 60 272 42 84 8 10 1 5 221 5 2 3 4368 4 8 1 Общо