Уикипедия:Статистики/2011/Q3/Приноси Анонимни 101-

Анонимни с над 101 приноса (2011-07-01 - 2011-09-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
93.155.161.215 (б., пр.) ? 2011-09-30 18:27:15 405 405 2 401 4 93.155.161.215 (б., пр.)
94.236.212.89 (б., пр.) ? 2011-09-25 09:38:56 112 112 112 94.236.212.89 (б., пр.)
95.42.120.71 (б., пр.) ? 2011-07-24 15:10:31 232 232 136 227 2 3 95.42.120.71 (б., пр.)
91.148.154.148 (б., пр.) ? 2011-09-30 07:52:42 117 117 1 117 91.148.154.148 (б., пр.)
94.73.32.255 (б., пр.) ? 2011-09-29 22:10:02 171 171 52 169 2 94.73.32.255 (б., пр.)
87.121.12.116 (б., пр.) ? 2011-09-30 09:18:28 268 268 265 3 87.121.12.116 (б., пр.)
212.56.14.222 (б., пр.) ? 2011-09-25 15:03:16 262 262 262 212.56.14.222 (б., пр.)
213.167.29.100 (б., пр.) ? 2011-09-03 20:47:51 548 548 547 1 213.167.29.100 (б., пр.)
31.211.136.203 (б., пр.) ? 2011-09-30 17:57:11 604 604 19 604 31.211.136.203 (б., пр.)
93.155.227.161 (б., пр.) ? 2011-08-23 11:08:52 212 212 16 211 1 93.155.227.161 (б., пр.)
85.91.128.18 (б., пр.) ? 2011-09-26 11:45:03 107 107 1 107 85.91.128.18 (б., пр.)
95.42.243.197 (б., пр.) ? 2011-09-25 11:58:15 234 234 1 231 2 1 95.42.243.197 (б., пр.)
195.168.112.82 (б., пр.) ? 2011-08-15 07:03:23 149 149 14 145 4 195.168.112.82 (б., пр.)
95.42.72.103 (б., пр.) ? 2011-08-21 08:49:54 188 188 63 185 3 95.42.72.103 (б., пр.)
95.42.74.143 (б., пр.) ? 2011-09-14 10:49:45 261 261 39 260 1 95.42.74.143 (б., пр.)
95.42.29.119 (б., пр.) ? 2011-09-02 09:58:59 109 109 9 89 2 1 10 7 95.42.29.119 (б., пр.)
95.87.215.48 (б., пр.) ? 2011-09-22 17:30:34 109 109 5 109 95.87.215.48 (б., пр.)
Общо (17 редактори) --- 2011-09-30 18:27:15 4088 4088 358 4041 6 1 26 4 10 Общо (17 редактори)