Уикипедия:Статистики/2011/Q3/Приноси Ботове 1-100

Ботове с 1 до 100 приноса (2011-07-01 - 2011-09-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
JackieBot (б., пр.) ? 2011-09-27 19:55:39 81 81 81 23 5 53 JackieBot (б., пр.)
LucienBOT (б., пр.) ? 2011-08-23 23:38:01 64 64 64 64 LucienBOT (б., пр.)
CocuBot (б., пр.) ? 2011-09-19 19:08:12 81 81 81 73 3 5 CocuBot (б., пр.)
Aibot (б., пр.) ? 2011-08-27 18:12:22 56 56 56 45 11 Aibot (б., пр.)
DSisyphBot (б., пр.) ? 2011-09-23 20:29:31 65 65 65 50 15 DSisyphBot (б., пр.)
Sz-iwbot (б., пр.) ? 2011-09-20 06:17:51 21 21 21 21 Sz-iwbot (б., пр.)
MagnusA.Bot (б., пр.) ? 2011-08-11 09:44:21 19 19 19 19 MagnusA.Bot (б., пр.)
MenoBot (б., пр.) ? 2011-07-12 13:03:42 2 2 2 2 MenoBot (б., пр.)
JhsBot (б., пр.) ? 2011-09-29 23:24:34 61 61 61 19 4 38 JhsBot (б., пр.)
Robbot (б., пр.) ? 2011-09-30 16:38:13 33 33 33 33 Robbot (б., пр.)
GhalyBot (б., пр.) ? 2011-09-18 10:20:26 53 53 53 28 23 2 GhalyBot (б., пр.)
CarsracBot (б., пр.) ? 2011-09-27 20:03:20 61 61 61 57 4 CarsracBot (б., пр.)
Soulbot (б., пр.) ? 2011-09-16 11:49:36 8 8 8 7 1 Soulbot (б., пр.)
Synthebot (б., пр.) ? 2011-08-29 21:37:56 84 84 84 11 73 Synthebot (б., пр.)
タチコマ robot (б., пр.) ? 2011-08-26 14:11:07 10 10 10 8 1 1 タチコマ robot (б., пр.)
ButkoBot (б., пр.) ? 2011-09-08 12:17:05 15 15 15 15 ButkoBot (б., пр.)
Loveless (б., пр.) ? 2011-09-06 22:10:15 13 13 13 13 Loveless (б., пр.)
Kwjbot (б., пр.) ? 2011-09-12 06:22:00 3 3 3 3 Kwjbot (б., пр.)
TjBot (б., пр.) ? 2011-09-30 18:00:32 9 9 9 8 1 TjBot (б., пр.)
Общо (19 редактори) --- 2011-09-30 18:00:32 739 739 739 481 15 28 214 1 Общо (19 редактори)