Уикипедия:Статистики/2012/01/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-01-01 - 2012-01-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 737 редактори) --- 2012-01-31 20:14:26 1441 1441 381 151 5 2 1163 20 83 26 106 2 1 2 19 16 3 Сметки (1-5 приноса), 737 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 103 редактори) --- 2012-01-31 18:09:05 797 797 139 67 4 1 608 15 50 38 49 3 34 Сметки (6-10 приноса), 103 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 62 редактори) --- 2012-01-31 21:59:04 921 921 248 62 3 765 38 40 32 38 2 3 3 Сметки (11-20 приноса), 62 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 87 редактори) --- 2012-01-31 21:53:22 4051 4051 1561 360 38 11 114 1 2 3378 84 172 90 148 7 23 105 1 41 2 Сметки (21-100 приноса), 87 редактори)
Сметки (101- приноса), 51 редактори) --- 2012-01-31 21:59:11 19030 19030 6788 2622 278 27 1 549 2 16 8 14366 497 331 799 1589 40 2 19 508 12 693 47 126 1 Сметки (101- приноса), 51 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2948 редактори) --- 2012-01-31 21:20:39 4741 4741 126 4608 37 15 5 49 2 18 7 Анонимни (1-5 приноса), 2948 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 142 редактори) --- 2012-01-31 20:37:54 1083 1083 45 1046 6 9 10 3 1 3 2 3 Анонимни (6-10 приноса), 142 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 67 редактори) --- 2012-01-31 20:37:17 943 943 35 924 3 5 4 2 5 Анонимни (11-20 приноса), 67 редактори)
Анонимни (21- приноса), 53 редактори) --- 2012-01-31 21:50:41 2815 2815 177 2732 43 23 6 6 4 1 Анонимни (21- приноса), 53 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 27 редактори) --- 2012-01-31 21:11:55 910 910 910 654 10 3 116 127 Ботове (1-100 приноса), 27 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори) --- 2012-01-31 21:50:35 7875 7875 7875 6136 1 5 162 1571 Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори)
Ботове (1001- приноса), 6 редактори) --- 2012-01-31 21:59:32 26727 26727 26727 23778 6 1 2942 Ботове (1001- приноса), 6 редактори)
Общо сметки 2012-01-31 21:59:11 26240 26240 9117 3262 328 39 1 663 2 17 10 2 20280 654 676 985 1930 51 3 44 638 13 787 50 128 1 Общо сметки
Общо анонимни 2012-01-31 21:50:41 9582 9582 383 9310 86 50 26 62 2 1 27 2 16 Общо анонимни
Общо ботове 2012-01-31 21:59:32 35512 35512 35512 30568 10 4 11 1 278 4640 Общо ботове
Общо 2012-01-31 21:59:32 45094 45094 35512 383 39878 96 54 26 73 2 2 305 2 4656 Общо