Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-02-01 - 2012-02-29)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 686 редактори) --- 2012-02-29 20:12:12 1316 1316 336 149 14 8 1 1 1087 21 64 46 67 1 14 15 1 Сметки (1-5 приноса), 686 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 82 редактори) --- 2012-02-29 21:01:50 627 627 158 37 9 1 1 504 16 24 23 31 1 4 24 Сметки (6-10 приноса), 82 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 71 редактори) --- 2012-02-29 18:22:47 1087 1087 310 68 3 2 905 20 43 20 63 1 3 29 3 Сметки (11-20 приноса), 71 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 105 редактори) --- 2012-02-29 21:46:14 4477 4477 1628 481 29 2 78 2 3564 85 132 198 262 5 2 113 4 100 2 10 Сметки (21-100 приноса), 105 редактори)
Сметки (101- приноса), 55 редактори) --- 2012-02-29 21:59:35 21302 21302 7629 2669 309 35 8 684 1 18 1 10 1 16130 561 588 999 1578 75 1 11 2 455 7 800 95 Сметки (101- приноса), 55 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2683 редактори) --- 2012-02-29 21:35:46 4376 4376 102 4229 38 21 20 41 5 13 8 1 Анонимни (1-5 приноса), 2683 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 139 редактори) --- 2012-02-29 16:59:29 1030 1030 38 989 9 3 5 12 12 Анонимни (6-10 приноса), 139 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 56 редактори) --- 2012-02-29 19:30:00 796 796 60 767 1 6 1 20 1 Анонимни (11-20 приноса), 56 редактори)
Анонимни (21- приноса), 49 редактори) --- 2012-02-29 21:52:23 2428 2428 85 2358 11 35 5 14 1 4 Анонимни (21- приноса), 49 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 22 редактори) --- 2012-02-29 20:01:26 753 753 753 673 8 2 4 66 Ботове (1-100 приноса), 22 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 26 редактори) --- 2012-02-29 21:59:02 8270 8270 8269 6449 2 1 378 221 1210 9 Ботове (101-1000 приноса), 26 редактори)
Ботове (1001- приноса), 6 редактори) --- 2012-02-29 21:58:59 17924 17924 17924 14264 49 1 421 3189 Ботове (1001- приноса), 6 редактори)
Общо сметки 2012-02-29 21:59:35 28809 28809 10061 3404 364 38 8 773 1 21 1 10 1 1 22190 703 851 1286 2001 82 3 11 3 589 11 968 2 109 Общо сметки
Общо анонимни 2012-02-29 21:52:23 8630 8630 285 8343 59 65 31 87 5 1 30 8 1 Общо анонимни
Общо ботове 2012-02-29 21:59:02 26947 26947 26946 21386 8 4 1 431 1 642 4465 9 Общо ботове
Общо 2012-02-29 21:59:02 35577 35577 26946 285 29729 67 69 32 518 5 2 672 4473 10 Общо