Уикипедия:Статистики/2012/04/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-04-01 - 2012-04-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 599 редактори) --- 2012-04-30 20:48:22 1140 1140 276 129 7 1 9 1 911 20 39 32 96 1 4 1 1 12 22 1 Сметки (1-5 приноса), 599 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 79 редактори) --- 2012-04-30 16:59:50 613 613 200 33 1 527 4 18 11 32 15 1 5 Сметки (6-10 приноса), 79 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 46 редактори) --- 2012-04-30 19:27:59 661 661 114 64 1 3 1 533 9 32 24 19 1 1 10 2 29 1 Сметки (11-20 приноса), 46 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 76 редактори) --- 2012-04-30 20:27:27 3518 3518 1533 292 49 3 1 63 2 2 2931 76 82 117 127 5 2 104 73 1 Сметки (21-100 приноса), 76 редактори)
Сметки (101- приноса), 55 редактори) --- 2012-04-30 20:59:55 19443 19443 7136 2417 293 41 5 693 13 12 14916 507 496 1025 979 20 4 1 1 781 21 541 145 6 Сметки (101- приноса), 55 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2338 редактори) --- 2012-04-30 20:45:42 3670 3670 78 3594 18 4 10 28 1 1 6 1 3 4 Анонимни (1-5 приноса), 2338 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 115 редактори) --- 2012-04-30 20:55:16 861 861 25 833 20 4 2 2 Анонимни (6-10 приноса), 115 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 49 редактори) --- 2012-04-30 12:59:31 693 693 18 674 16 2 1 Анонимни (11-20 приноса), 49 редактори)
Анонимни (21- приноса), 32 редактори) --- 2012-04-30 20:37:37 2033 2033 41 1986 13 2 9 10 12 1 Анонимни (21- приноса), 32 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 24 редактори) --- 2012-04-30 13:22:17 860 860 860 1 609 5 5 111 130 Ботове (1-100 приноса), 24 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 19 редактори) --- 2012-04-30 20:47:35 4182 4182 4182 3256 10 7 5 117 36 746 3 2 Ботове (101-1000 приноса), 19 редактори)
Ботове (1001- приноса), 7 редактори) --- 2012-04-30 20:58:42 19940 19940 19940 15380 4 67 1645 2842 2 Ботове (1001- приноса), 7 редактори)
Общо сметки 2012-04-30 20:59:55 25375 25375 9259 2935 351 45 6 768 1 15 13 2 19818 616 667 1209 1253 27 11 2 2 922 24 670 148 6 Общо сметки
Общо анонимни 2012-04-30 20:55:16 7257 7257 162 7087 31 22 41 42 1 1 19 1 6 2 4 Общо анонимни
Общо ботове 2012-04-30 20:58:42 24982 24982 24982 1 19245 10 16 5 189 1792 3718 5 2 Общо ботове
Общо 2012-04-30 20:58:42 32239 32239 24982 163 26332 41 38 46 231 1 1 1811 1 3724 2 9 2 Общо