Уикипедия:Статистики/2012/07/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-07-01 - 2012-07-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 601 редактори) --- 2012-07-31 20:58:47 1082 1082 276 76 12 1 2 1 935 13 30 38 29 1 1 1 2 12 20 Сметки (1-5 приноса), 601 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 70 редактори) --- 2012-07-31 20:23:06 528 528 125 43 5 415 18 43 24 16 8 4 Сметки (6-10 приноса), 70 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 54 редактори) --- 2012-07-31 20:54:55 810 810 222 70 11 1 1 597 46 48 57 31 3 14 14 Сметки (11-20 приноса), 54 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 86 редактори) --- 2012-07-31 20:50:09 4105 4105 1408 317 48 11 56 6 3055 131 158 222 347 26 3 115 35 12 1 Сметки (21-100 приноса), 86 редактори)
Сметки (101- приноса), 51 редактори) --- 2012-07-31 20:59:34 20908 20908 8452 2781 389 55 7 387 2 32 3 19 3 16872 732 404 694 976 27 2 1 399 6 783 5 7 Сметки (101- приноса), 51 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 1858 редактори) --- 2012-07-31 20:58:52 2968 2968 80 2842 23 25 23 19 2 13 4 16 1 Анонимни (1-5 приноса), 1858 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 102 редактори) --- 2012-07-31 20:37:08 750 750 18 745 5 Анонимни (6-10 приноса), 102 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 54 редактори) --- 2012-07-31 20:58:37 779 779 17 755 1 2 8 2 5 6 Анонимни (11-20 приноса), 54 редактори)
Анонимни (21- приноса), 35 редактори) --- 2012-07-31 19:56:46 1845 1845 111 1811 6 1 17 10 Анонимни (21- приноса), 35 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 30 редактори) --- 2012-07-31 20:01:02 856 856 856 1 719 2 2 5 48 80 Ботове (1-100 приноса), 30 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 17 редактори) --- 2012-07-31 20:48:53 5833 5833 5833 4194 2 1 121 507 1008 Ботове (101-1000 приноса), 17 редактори)
Ботове (1001- приноса), 7 редактори) --- 2012-07-31 20:58:37 25971 25971 25971 18471 8 3 38 2367 5079 5 Ботове (1001- приноса), 7 редактори)
Общо сметки 2012-07-31 20:59:34 27433 27433 10483 3287 465 68 7 446 3 38 3 19 3 21874 940 683 1035 1399 54 9 2 2 548 6 856 5 19 1 Общо сметки
Общо анонимни 2012-07-31 20:58:52 6342 6342 226 6153 30 28 48 26 2 28 4 22 1 Общо анонимни
Общо ботове 2012-07-31 20:58:37 32660 32660 32660 1 23384 10 7 1 164 2922 6167 5 Общо ботове
Общо 2012-07-31 20:58:52 39002 39002 32660 227 29537 40 35 49 190 2 2950 4 6189 6 Общо