Уикипедия:Статистики/2012/H1/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-01-01 - 2012-06-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 1321 редактори) --- 2012-06-30 21:00:35 1321 1321 346 192 6 1 1 1128 14 56 28 52 2 2 1 2 11 24 1 Сметки (1-1 приноса), 1321 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 536 редактори) --- 2012-06-30 14:38:52 1072 1072 250 127 3 1 911 14 41 35 54 1 7 9 Сметки (2-2 приноса), 536 редактори)
Сметки (3-3 приноса), 276 редактори) --- 2012-06-30 20:22:40 828 828 182 86 685 14 43 17 53 6 10 Сметки (3-3 приноса), 276 редактори)
Сметки (4-5 приноса), 356 редактори) --- 2012-06-30 20:48:26 1587 1587 347 174 11 2 1 1265 29 70 74 85 1 4 2 24 29 3 1 Сметки (4-5 приноса), 356 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 341 редактори) --- 2012-06-30 20:24:31 2598 2598 607 266 11 1 7 2126 39 138 109 134 16 28 8 Сметки (6-10 приноса), 341 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 260 редактори) --- 2012-06-30 17:04:54 3764 3764 707 296 19 1 2 1 3056 40 235 149 164 6 10 53 48 3 Сметки (11-20 приноса), 260 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 275 редактори) --- 2012-06-30 21:02:32 11510 11510 3116 715 48 9 15 1 1 3 9612 203 635 300 389 14 35 100 7 205 2 8 Сметки (21-100 приноса), 275 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 101 редактори) --- 2012-06-30 20:59:12 21959 21959 8789 2294 238 36 8 659 22 10 1 17668 621 728 805 919 40 3 9 3 806 27 313 4 11 2 Сметки (101-500 приноса), 101 редактори)
Сметки (501- приноса), 58 редактори) --- 2012-06-30 21:08:45 108538 108538 40342 13453 1789 212 23 3068 7 125 2 107 3 84252 3296 2186 5078 6556 239 20 1 48 28 2949 66 3114 51 644 10 Сметки (501- приноса), 58 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 7961 редактори) --- 2012-06-30 20:30:17 7961 7961 228 7719 67 29 26 78 4 1 16 14 1 6 Анонимни (1-1 приноса), 7961 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 2665 редактори) --- 2012-06-30 13:47:56 5330 5330 130 5189 33 14 9 59 4 14 1 7 Анонимни (2-2 приноса), 2665 редактори)
Анонимни (3-5 приноса), 2076 редактори) --- 2012-06-30 20:58:04 7575 7575 213 7366 61 34 28 59 16 11 Анонимни (3-5 приноса), 2076 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 729 редактори) --- 2012-06-30 18:17:09 5447 5447 188 5254 61 19 44 35 1 23 2 7 1 Анонимни (6-10 приноса), 729 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 330 редактори) --- 2012-06-30 20:33:10 4766 4766 182 4510 51 79 36 64 11 11 2 2 Анонимни (11-20 приноса), 330 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 211 редактори) --- 2012-06-30 21:01:11 7719 7719 256 7445 91 63 31 44 1 37 1 5 1 Анонимни (21-100 приноса), 211 редактори)
Анонимни (101- приноса), 36 редактори) --- 2012-06-30 19:46:04 9690 9690 375 9328 138 34 128 33 3 22 2 1 1 Анонимни (101- приноса), 36 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 14 редактори) --- 2012-06-28 16:31:15 282 282 282 238 9 9 2 3 8 13 Ботове (1-100 приноса), 14 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 35 редактори) --- 2012-06-30 20:34:57 16039 16039 15742 3 12426 78 20 967 2539 9 Ботове (101-1000 приноса), 35 редактори)
Ботове (1001- приноса), 23 редактори) --- 2012-06-30 21:10:02 171550 171550 171547 3 130526 1068 80 438 1786 24 2 2 1 10939 11 26623 13 33 4 Ботове (1001- приноса), 23 редактори)
Общо сметки 2012-06-30 21:08:45 153177 153177 54686 17603 2125 260 31 3753 8 148 2 118 4 6 120703 4270 4132 6595 8406 302 40 1 93 35 3972 100 3780 60 676 12 Общо сметки
Общо анонимни 2012-06-30 21:01:11 48488 48488 1572 46811 502 272 302 372 8 6 139 4 57 3 11 1 Общо анонимни
Общо ботове 2012-06-30 21:10:02 187871 187871 187571 6 143190 1077 167 440 1809 24 2 2 1 11914 11 29175 13 42 4 Общо ботове
Общо 2012-06-30 21:10:02 236359 236359 187571 1578 190001 1579 439 742 2181 32 8 2 1 12053 15 29232 16 53 5 Общо