Уикипедия:Статистики/2012/Q1/Приноси Ботове 1-100

Ботове с 1 до 100 приноса (2012-01-01 - 2012-03-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Gerakibot (б., пр.) ? 2012-03-02 02:08:26 34 34 34 34 Gerakibot (б., пр.)
CarsracBot (б., пр.) ? 2012-03-31 18:05:17 52 52 52 43 4 5 CarsracBot (б., пр.)
タチコマ robot (б., пр.) ? 2012-03-31 05:19:45 13 13 13 7 5 1 タチコマ robot (б., пр.)
TjBot (б., пр.) ? 2012-02-11 20:41:25 82 82 82 60 22 TjBot (б., пр.)
Soulbot (б., пр.) ? 2012-03-26 09:29:38 9 9 9 8 1 Soulbot (б., пр.)
MagnusA.Bot (б., пр.) ? 2012-01-29 17:24:55 4 4 4 4 MagnusA.Bot (б., пр.)
SilvonenBot (б., пр.) ? 2012-03-31 10:15:24 88 88 88 77 11 SilvonenBot (б., пр.)
Aibot (б., пр.) ? 2012-03-31 16:54:31 18 18 18 7 1 10 Aibot (б., пр.)
ChessBOT (б., пр.) ? 2012-01-11 20:38:01 2 2 2 2 ChessBOT (б., пр.)
Robbot (б., пр.) ? 2012-03-25 07:30:05 41 41 41 41 Robbot (б., пр.)
CocuBot (б., пр.) ? 2012-03-30 23:04:20 100 100 100 80 20 CocuBot (б., пр.)
Sz-iwbot (б., пр.) ? 2012-03-30 07:02:22 14 14 14 14 Sz-iwbot (б., пр.)
SassoBot (б., пр.) ? 2012-03-31 18:12:42 75 75 75 75 SassoBot (б., пр.)
BOTarate (б., пр.) ? 2012-02-21 15:27:31 1 1 1 1 BOTarate (б., пр.)
GhalyBot (б., пр.) ? 2012-03-31 12:16:14 6 6 6 5 1 GhalyBot (б., пр.)
Общо (15 редактори) --- 2012-03-31 18:12:42 539 539 539 458 5 7 69 Общо (15 редактори)