Уикипедия:Статистики/2012/Q2/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2012-04-01 - 2012-06-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 741 редактори) --- 2012-06-30 20:28:23 741 741 193 70 3 1 624 14 26 11 34 2 1 1 1 6 20 1 Сметки (1-1 приноса), 741 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 280 редактори) --- 2012-06-30 16:43:35 560 560 146 60 1 472 10 23 13 27 6 8 1 Сметки (2-2 приноса), 280 редактори)
Сметки (3-5 приноса), 336 редактори) --- 2012-06-30 20:48:26 1263 1263 312 147 6 2 1032 22 48 53 66 4 18 20 Сметки (3-5 приноса), 336 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 168 редактори) --- 2012-06-30 17:04:54 1256 1256 306 87 13 8 1 1059 22 49 41 44 1 20 13 7 Сметки (6-10 приноса), 168 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 134 редактори) --- 2012-06-30 18:35:51 1924 1924 402 158 9 2 2 1 1599 21 102 68 63 1 10 21 1 35 3 Сметки (11-20 приноса), 134 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 153 редактори) --- 2012-06-30 20:52:26 7129 7129 2375 582 82 10 91 3 1 3 6013 143 327 190 156 4 1 158 10 125 1 1 Сметки (21-100 приноса), 153 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 66 редактори) --- 2012-06-30 20:59:12 16286 16286 6549 2007 145 33 4 183 15 34 1 13213 342 587 608 760 21 2 5 9 541 9 172 13 4 Сметки (101-500 приноса), 66 редактори)
Сметки (501- приноса), 29 редактори) --- 2012-06-30 20:59:47 41477 41477 16374 4730 803 90 8 1418 1 54 44 33283 1367 637 1812 1571 40 15 1 14 1363 37 1060 2 272 3 Сметки (501- приноса), 29 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 3897 редактори) --- 2012-06-30 20:30:17 3897 3897 109 3778 30 18 14 37 1 1 6 7 1 4 Анонимни (1-1 приноса), 3897 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 1225 редактори) --- 2012-06-30 17:30:57 2450 2450 59 2377 14 10 7 31 10 1 Анонимни (2-2 приноса), 1225 редактори)
Анонимни (3-5 приноса), 926 редактори) --- 2012-06-30 20:58:04 3396 3396 86 3311 30 12 15 19 1 5 3 Анонимни (3-5 приноса), 926 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 342 редактори) --- 2012-06-30 18:17:09 2538 2538 91 2404 47 16 31 24 7 1 6 2 Анонимни (6-10 приноса), 342 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 149 редактори) --- 2012-06-30 19:16:53 2160 2160 39 2090 30 20 9 4 2 4 1 Анонимни (11-20 приноса), 149 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 86 редактори) --- 2012-06-30 19:46:04 3408 3408 126 3326 21 9 28 23 1 Анонимни (21-100 приноса), 86 редактори)
Анонимни (101- приноса), 18 редактори) --- 2012-06-30 19:08:35 4122 4122 132 3925 70 18 85 7 3 12 1 1 Анонимни (101- приноса), 18 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 17 редактори) --- 2012-06-28 16:31:15 346 346 346 244 4 7 2 3 16 70 Ботове (1-100 приноса), 17 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 30 редактори) --- 2012-06-30 20:34:57 9004 9004 8707 3 6557 65 3 520 1850 9 Ботове (101-1000 приноса), 30 редактори)
Ботове (1001- приноса), 16 редактори) --- 2012-06-30 20:56:39 86104 86104 86104 60297 1042 47 435 882 24 2 1 9448 11 13879 13 19 4 Ботове (1001- приноса), 16 редактори)
Общо сметки 2012-06-30 20:59:47 70636 70636 26657 7841 1062 136 12 1704 2 72 80 1 3 57295 1941 1799 2796 2721 68 33 8 24 2133 57 1453 2 298 8 Общо сметки
Общо анонимни 2012-06-30 20:58:04 21971 21971 642 21211 242 94 170 150 1 4 61 1 24 3 9 1 Общо анонимни
Общо ботове 2012-06-30 20:56:39 95454 95454 95157 3 67098 1046 119 437 888 24 2 1 9984 11 15799 13 28 4 Общо ботове
Общо 2012-06-30 20:58:04 117425 117425 95157 645 88309 1288 213 607 1038 25 4 2 1 10045 12 15823 16 37 5 Общо