Уикипедия:Статистики/2013/05/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2013-05-01 - 2013-05-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 499 редактори) --- 2013-05-31 20:14:44 962 962 356 76 6 1 807 10 51 19 63 3 1 7 1 Сметки (1-5 приноса), 499 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 83 редактори) --- 2013-05-31 17:39:43 636 636 202 39 7 1 547 13 17 30 22 1 5 1 Сметки (6-10 приноса), 83 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 55 редактори) --- 2013-05-31 20:52:50 817 817 137 69 12 1 40 702 7 30 32 16 4 12 14 Сметки (11-20 приноса), 55 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 63 редактори) --- 2013-05-31 20:58:45 2745 2745 815 195 23 18 21 5 2174 68 57 141 115 29 1 1 101 2 19 37 Сметки (21-100 приноса), 63 редактори)
Сметки (101- приноса), 50 редактори) --- 2013-05-31 20:59:05 18918 18918 8622 1785 335 68 3 498 4 43 38 2 15691 425 306 656 415 17 1 8 698 14 653 11 5 1 Сметки (101- приноса), 50 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2481 редактори) --- 2013-05-31 20:51:25 4087 4087 2443 109 3923 40 18 20 44 31 8 3 Анонимни (1-5 приноса), 2481 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 136 редактори) --- 2013-05-31 20:23:22 991 991 452 24 899 16 20 18 6 14 18 Анонимни (6-10 приноса), 136 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 57 редактори) --- 2013-05-31 13:50:07 806 806 52 34 771 1 14 12 2 1 5 Анонимни (11-20 приноса), 57 редактори)
Анонимни (21- приноса), 48 редактори) --- 2013-05-31 20:34:21 3142 3142 54168 208 3 2897 25 33 84 37 1 40 1 22 2 Анонимни (21- приноса), 48 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 4 редактори) --- 2013-05-28 21:14:58 74 74 75 67 3 2 2 Ботове (1-100 приноса), 4 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 4 редактори) --- 2013-05-31 16:45:50 577 577 54125 373 8 129 39 28 Ботове (101-1000 приноса), 4 редактори)
Ботове (1001- приноса), 3 редактори) --- 2013-05-31 18:57:27 5606 5606 5606 5400 12 94 99 1 Ботове (1001- приноса), 3 редактори)
Общо сметки 2013-05-31 20:59:05 24078 24078 10132 2164 383 88 3 559 4 48 38 2 1 19921 523 461 878 631 54 1 9 2 823 16 687 11 43 1 Общо сметки
Общо анонимни 2013-05-31 20:51:25 9026 9026 57115 375 3 8490 82 85 134 89 1 86 1 53 2 3 Общо анонимни
Общо ботове 2013-05-31 18:57:27 6257 6257 59806 5840 11 2 141 135 127 1 Общо ботове
Общо 2013-05-31 20:51:25 15283 15283 116921 375 3 14330 93 87 134 230 1 221 1 180 2 4 Общо