Уикипедия:Статистики/2013/09/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2013-09-01 - 2013-09-30)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 477 редактори) --- 2013-09-30 21:45:07 929 929 238 70 1 3 1 819 19 28 22 30 9 2 Сметки (1-5 приноса), 477 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 89 редактори) --- 2013-09-30 23:33:45 681 681 229 75 9 2 604 14 28 15 10 9 1 Сметки (6-10 приноса), 89 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 73 редактори) --- 2013-09-30 21:16:07 1080 1080 252 39 2 1 1 903 26 44 59 36 11 1 Сметки (11-20 приноса), 73 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 87 редактори) --- 2013-09-30 21:40:00 3415 3415 1243 236 26 10 40 2 4 2682 89 235 144 112 5 108 1 10 29 Сметки (21-100 приноса), 87 редактори)
Сметки (101- приноса), 40 редактори) --- 2013-09-30 23:59:57 18807 18807 9819 1839 305 36 18 1142 3 17 16 15651 387 339 579 524 7 7 606 5 1 673 12 16 Сметки (101- приноса), 40 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2137 редактори) --- 2013-09-30 23:36:33 3426 3426 1515 74 3317 42 16 11 23 4 13 Анонимни (1-5 приноса), 2137 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 104 редактори) --- 2013-09-30 23:01:47 767 767 173 16 1 729 10 17 6 3 2 Анонимни (6-10 приноса), 104 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 50 редактори) --- 2013-09-30 21:57:44 700 700 87 17 1 678 14 3 3 2 Анонимни (11-20 приноса), 50 редактори)
Анонимни (21- приноса), 33 редактори) --- 2013-09-30 21:57:58 3336 3336 1586 135 13 3078 45 16 48 32 106 11 Анонимни (21- приноса), 33 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 1 редактори) --- 2013-09-09 23:17:20 31 31 31 27 3 1 Ботове (1-100 приноса), 1 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори) --- 2013-09-30 01:49:19 297 297 297 188 109 Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори)
Ботове (1001- приноса), 0 редактори) --- Ботове (1001- приноса), 0 редактори)
Общо сметки 2013-09-30 23:59:57 24912 24912 11781 2259 343 49 18 1186 3 19 20 1 20659 535 674 819 712 12 7 743 7 1 686 12 45 Общо сметки
Общо анонимни 2013-09-30 23:36:33 8229 8229 3361 242 15 7802 111 49 68 61 114 24 Общо анонимни
Общо ботове 2013-09-30 01:49:19 328 328 328 215 3 109 1 Общо ботове
Общо 2013-09-30 23:36:33 8557 8557 3689 242 15 8017 114 49 68 170 115 24 Общо