Уикипедия:Статистики/2013/H2/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2013-07-01 - 2013-12-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 941 редактори) --- 2013-12-31 12:19:09 941 941 644 130 1 1 4 826 16 36 15 35 3 1 1 5 2 1 Сметки (1-1 приноса), 941 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 411 редактори) --- 2013-12-31 19:48:45 822 822 264 88 1 1 691 21 32 24 41 4 5 1 3 Сметки (2-2 приноса), 411 редактори)
Сметки (3-3 приноса), 220 редактори) --- 2013-12-30 18:02:56 660 660 192 45 1 574 18 19 15 26 7 1 Сметки (3-3 приноса), 220 редактори)
Сметки (4-5 приноса), 272 редактори) --- 2013-12-31 23:08:59 1198 1198 357 137 4 4 1070 15 32 28 45 1 6 1 Сметки (4-5 приноса), 272 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 288 редактори) --- 2013-12-31 23:46:42 2175 2175 621 151 11 3 1907 26 128 34 59 1 20 Сметки (6-10 приноса), 288 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 245 редактори) --- 2013-12-31 20:35:56 3592 3592 724 218 4 2 3017 70 205 128 152 17 2 1 Сметки (11-20 приноса), 245 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 287 редактори) --- 2013-12-31 15:55:20 12143 12143 3286 649 60 23 64 1 10012 336 898 342 263 14 46 1 216 2 9 1 3 Сметки (21-100 приноса), 287 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 83 редактори) --- 2013-12-31 23:11:24 18888 18888 6044 1597 129 32 291 7 3 15845 490 331 659 537 14 7 753 18 1 1 146 2 84 Сметки (101-500 приноса), 83 редактори)
Сметки (501- приноса), 41 редактори) --- 2013-12-31 23:51:50 94403 94403 49362 8417 1409 199 56 5593 8 57 79 1 2 78149 1560 1796 3162 2443 57 1 56 7 3665 136 4 1 3270 23 73 Сметки (501- приноса), 41 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 6665 редактори) --- 2013-12-31 23:41:20 6665 6665 37505 217 6463 54 25 13 65 3 1 26 12 3 Анонимни (1-1 приноса), 6665 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 2137 редактори) --- 2013-12-31 23:49:05 4274 4274 7603 114 2 2 4121 36 25 16 42 1 2 15 14 2 Анонимни (2-2 приноса), 2137 редактори)
Анонимни (3-5 приноса), 1624 редактори) --- 2013-12-31 23:45:43 5901 5901 7287 180 5717 59 26 20 30 1 3 31 12 2 Анонимни (3-5 приноса), 1624 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 590 редактори) --- 2013-12-31 19:26:42 4357 4357 31594 119 2 4115 54 60 37 37 21 32 1 Анонимни (6-10 приноса), 590 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 263 редактори) --- 2013-12-31 19:39:33 3860 3860 4432 116 3680 86 25 23 22 21 3 Анонимни (11-20 приноса), 263 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 144 редактори) --- 2013-12-31 16:58:23 5081 5081 1824 172 3 4756 104 6 34 35 69 2 75 Анонимни (21-100 приноса), 144 редактори)
Анонимни (101- приноса), 45 редактори) --- 2013-12-31 23:53:49 26329 26329 79664 2411 149 39 6 663 29 1 20 1 21519 463 81 761 358 3 1 2541 7 557 4 34 Анонимни (101- приноса), 45 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 6 редактори) --- 2013-12-31 21:06:49 23 23 35898 1 21 2 Ботове (1-100 приноса), 6 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 3 редактори) --- 2013-12-31 05:25:34 1296 1296 1316 393 21 8 6 651 165 1 51 Ботове (101-1000 приноса), 3 редактори)
Ботове (1001- приноса), 4 редактори) --- 2013-12-31 23:21:35 9601 9601 72225 6821 1 83 2264 402 30 Ботове (1001- приноса), 4 редактори)
Общо сметки 2013-12-31 23:51:50 134822 134822 61494 11432 1620 259 56 5954 8 64 83 1 4 2 112091 2552 3477 4407 3601 90 2 110 8 4693 156 5 2 3436 27 165 Общо сметки
Общо анонимни 2013-12-31 23:53:49 56467 56467 169909 3329 156 41 6 663 29 1 20 1 50371 856 248 904 589 8 2 5 2724 7 2 705 4 42 Общо анонимни
Общо ботове 2013-12-31 23:21:35 10920 10920 109439 1 7235 22 10 6 734 2429 1 453 30 Общо ботове
Общо 2013-12-31 23:53:49 67387 67387 279348 3330 156 41 6 663 29 1 20 1 57606 878 258 910 1323 8 2 5 5153 8 2 1158 4 72 Общо