Отваря главното меню

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2013-01-01 - 2013-12-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-1 приноса), 1635 редактори) --- 2013-12-31 12:19:09 1635 1635 967 274 5 5 1425 26 66 32 61 4 2 2 8 7 2 Сметки (1-1 приноса), 1635 редактори)
Сметки (2-2 приноса), 750 редактори) --- 2013-12-31 16:41:24 1500 1500 426 166 1255 30 71 44 73 3 1 10 9 1 3 Сметки (2-2 приноса), 750 редактори)
Сметки (3-5 приноса), 902 редактори) --- 2013-12-31 19:48:45 3386 3386 1085 303 7 1 1 4 1 2914 65 178 91 113 4 13 8 Сметки (3-5 приноса), 902 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 541 редактори) --- 2013-12-31 23:46:42 4170 4170 1381 384 22 3 7 1 3618 34 242 74 144 5 6 39 8 Сметки (6-10 приноса), 541 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 409 редактори) --- 2013-12-31 23:08:59 5996 5996 1221 423 16 2 4 5 5107 94 319 173 259 31 12 1 Сметки (11-20 приноса), 409 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 491 редактори) --- 2013-12-31 15:55:20 21650 21650 4490 1203 80 17 60 1 18251 444 1259 629 686 54 49 1 219 8 28 1 3 18 Сметки (21-100 приноса), 491 редактори)
Сметки (101-500 приноса), 115 редактори) --- 2013-12-31 21:39:40 24812 24812 7531 1917 154 48 835 23 16 1 20170 805 739 951 890 26 1 11 1 1060 11 1 1 115 6 24 Сметки (101-500 приноса), 115 редактори)
Сметки (501- приноса), 76 редактори) --- 2013-12-31 23:51:50 208680 208680 102669 18956 3105 444 73 7768 19 185 1 243 6 1 2 172683 3894 3987 6509 5409 117 10 86 8 8930 331 4 1 6288 41 356 3 Сметки (501- приноса), 76 редактори)
Анонимни (1-1 приноса), 13760 редактори) --- 2013-12-31 23:41:20 13760 13760 25565 487 3 13336 111 42 30 144 5 49 34 9 Анонимни (1-1 приноса), 13760 редактори)
Анонимни (2-2 приноса), 4648 редактори) --- 2013-12-31 21:43:54 9296 9296 7132 294 4 2 8985 77 43 28 92 1 3 2 38 1 23 3 Анонимни (2-2 приноса), 4648 редактори)
Анонимни (3-3 приноса), 1910 редактори) --- 2013-12-31 19:55:09 5730 5730 9944 183 5559 53 25 16 35 1 29 7 2 3 Анонимни (3-3 приноса), 1910 редактори)
Анонимни (4-4 приноса), 1074 редактори) --- 2013-12-31 14:55:49 4296 4296 5042 134 1 4144 38 20 24 32 3 19 2 11 3 Анонимни (4-4 приноса), 1074 редактори)
Анонимни (5-5 приноса), 631 редактори) --- 2013-12-31 21:30:05 3155 3155 3910 96 2 3012 21 17 38 23 1 25 18 Анонимни (5-5 приноса), 631 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 1358 редактори) --- 2013-12-31 23:49:05 10040 10040 18212 339 5 1 9507 117 87 105 69 3 1 73 1 66 1 10 Анонимни (6-10 приноса), 1358 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 636 редактори) --- 2013-12-31 23:59:03 9162 9162 139248 260 11 8655 155 99 99 49 66 31 3 5 Анонимни (11-20 приноса), 636 редактори)
Анонимни (21-100 приноса), 395 редактори) --- 2013-12-31 19:39:33 14709 14709 10182 467 4 13752 85 100 168 178 232 2 2 188 2 Анонимни (21-100 приноса), 395 редактори)
Анонимни (101-500 приноса), 63 редактори) --- 2013-12-31 23:53:49 14224 14224 55126 684 28 2 12891 128 92 278 206 156 2 468 3 Анонимни (101-500 приноса), 63 редактори)
Анонимни (501- приноса), 22 редактори) --- 2013-12-31 23:21:35 211236 211236 354457 5127 292 73 15 1211 71 1 33 1 174102 1022 115 1353 771 8 3 5864 10 27895 8 85 Анонимни (501- приноса), 22 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 18 редактори) --- 2013-12-31 23:59:03 431 431 132289 1 359 4 1 67 Ботове (1-100 приноса), 18 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори) --- 2013-12-31 20:44:30 8526 8526 57360 6252 30 16 7 3 244 1 1969 4 Ботове (101-1000 приноса), 21 редактори)
Ботове (1001- приноса), 13 редактори) --- 2013-12-31 23:21:35 228626 228626 388874 2 183325 27 9 1800 1 7785 35588 91 Ботове (1001- приноса), 13 редактори)
Общо сметки 2013-12-31 23:51:50 271829 271829 119770 23626 3389 515 77 8676 20 212 1 260 6 8 2 225423 5392 6861 8503 7635 213 18 148 12 10310 350 5 2 6475 49 389 21 Общо сметки
Общо анонимни 2013-12-31 23:59:03 295608 295608 628818 8071 350 78 15 1211 71 1 33 1 253943 1807 640 2139 1599 18 8 5 6551 18 2 28741 9 120 8 Общо анонимни
Общо ботове 2013-12-31 23:59:03 237583 237583 578523 3 189936 57 29 7 1803 1 8030 1 37624 95 Общо ботове
Общо 2013-12-31 23:59:03 533191 533191 1207341 8074 350 78 15 1211 71 1 33 1 443879 1864 669 2146 3402 18 9 5 14581 19 2 66365 9 215 8 Общо