Уикипедия:Статистики/2014/01/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2014-01-01 - 2014-01-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 611 редактори) --- 2014-01-31 22:08:27 1206 1206 385 145 3 1 3 1039 14 46 46 41 1 2 9 1 6 1 Сметки (1-5 приноса), 611 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 79 редактори) --- 2014-01-31 22:30:47 591 591 155 55 5 1 4 1 478 2 35 42 27 1 2 4 Сметки (6-10 приноса), 79 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 71 редактори) --- 2014-01-31 19:56:30 1022 1022 309 93 6 27 3 917 11 14 40 16 5 7 12 Сметки (11-20 приноса), 71 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 69 редактори) --- 2014-01-31 23:04:08 2915 2915 1050 233 21 14 2 2573 39 53 99 69 52 25 5 Сметки (21-100 приноса), 69 редактори)
Сметки (101- приноса), 37 редактори) --- 2014-01-31 23:59:01 18517 18517 12142 1685 260 30 12 508 4 15 16 15831 157 344 456 217 4 9 1 754 15 715 7 6 1 Сметки (101- приноса), 37 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2274 редактори) --- 2014-01-31 23:20:42 3406 3406 1514 90 3280 23 11 23 39 1 1 14 12 2 Анонимни (1-5 приноса), 2274 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 81 редактори) --- 2014-01-31 23:01:53 604 604 1366 15 530 12 7 42 2 6 2 3 Анонимни (6-10 приноса), 81 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 44 редактори) --- 2014-01-31 23:49:41 624 624 318 29 556 4 26 30 2 6 Анонимни (11-20 приноса), 44 редактори)
Анонимни (21- приноса), 41 редактори) --- 2014-01-31 23:48:59 5731 5731 8908 347 21 3 5302 40 28 215 39 93 12 2 Анонимни (21- приноса), 41 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 3 редактори) --- 2014-01-31 22:35:18 167 167 165 61 1 1 1 98 5 Ботове (1-100 приноса), 3 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 1 редактори) --- 2014-01-31 14:41:51 558 558 558 555 2 1 Ботове (101-1000 приноса), 1 редактори)
Ботове (1001- приноса), 2 редактори) --- 2014-01-31 22:21:12 2923 2923 9350 2923 Ботове (1001- приноса), 2 редактори)
Общо сметки 2014-01-31 23:59:01 24251 24251 14041 2211 295 32 12 556 4 18 19 20838 223 492 683 370 5 1 13 1 824 16 753 7 24 1 Общо сметки
Общо анонимни 2014-01-31 23:49:41 10365 10365 12106 481 21 3 9668 79 72 310 82 1 1 119 26 3 4 Общо анонимни
Общо ботове 2014-01-31 22:35:18 3648 3648 10073 3539 1 3 1 99 5 Общо ботове
Общо 2014-01-31 23:49:41 14013 14013 22179 481 21 3 13207 80 75 311 181 1 1 124 26 3 4 Общо