Уикипедия:Статистики/2014/03/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2014-03-01 - 2014-03-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 493 редактори) --- 2014-03-31 22:35:20 940 940 423 79 2 3 1 835 18 31 29 12 7 8 Сметки (1-5 приноса), 493 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 73 редактори) --- 2014-03-31 20:10:22 561 561 134 35 3 8 479 7 24 10 26 2 6 6 1 Сметки (6-10 приноса), 73 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 37 редактори) --- 2014-03-31 22:50:57 553 553 269 22 2 520 8 1 6 7 5 6 Сметки (11-20 приноса), 37 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 70 редактори) --- 2014-03-31 22:29:52 2908 2908 1126 381 21 2 96 2 2 2525 42 55 42 66 2 3 126 22 2 18 5 Сметки (21-100 приноса), 70 редактори)
Сметки (101- приноса), 43 редактори) --- 2014-03-31 23:55:23 18967 18967 7742 1848 215 32 4 454 1 15 17 17209 102 138 299 209 5 1 524 2 468 3 6 1 Сметки (101- приноса), 43 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 2035 редактори) --- 2014-03-31 23:43:27 3184 3184 1984 101 1 3086 28 15 16 17 14 7 1 Анонимни (1-5 приноса), 2035 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 85 редактори) --- 2014-03-31 22:43:31 617 617 127 21 2 2 587 7 3 2 1 7 7 3 Анонимни (6-10 приноса), 85 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 34 редактори) --- 2014-03-31 20:56:43 487 487 104 17 445 9 8 8 8 7 2 Анонимни (11-20 приноса), 34 редактори)
Анонимни (21- приноса), 33 редактори) --- 2014-03-31 23:42:14 2630 2630 5740 460 8 1 2536 15 9 19 3 40 8 Анонимни (21- приноса), 33 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 2 редактори) --- 2014-03-31 23:04:58 35 35 3261 30 3 2 Ботове (1-100 приноса), 2 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори) --- 2014-03-31 13:48:58 224 224 224 115 108 1 Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори)
Ботове (1001- приноса), 0 редактори) --- Ботове (1001- приноса), 0 редактори)
Общо сметки 2014-03-31 23:55:23 23929 23929 9694 2365 243 37 4 558 1 17 19 1 21568 177 249 386 320 9 4 668 2 510 5 25 6 Общо сметки
Общо анонимни 2014-03-31 23:43:27 6918 6918 7955 599 11 3 6654 59 32 46 28 2 1 68 24 1 3 Общо анонимни
Общо ботове 2014-03-31 23:04:58 259 259 3485 145 3 110 1 Общо ботове
Общо 2014-03-31 23:43:27 7177 7177 11440 599 11 3 6799 59 32 49 138 2 1 69 24 1 3 Общо