Уикипедия:Статистики/2014/05/Приноси

Редактори - сумарни приноси, по типове и диапазони (2014-05-01 - 2014-05-31)Редактиране

Легенда за съкращенията:

 • Посл - Дата и час на последен принос
 • Мест - Местения
 • МеПр - Местения на пренасочващи страници
 • Взст - Възстановяване на предишна редакция
 • Изтр - Изтривания
 • ПреР - Преименоване на редактор
 • Блок - Блокиране на редактор
 • РазБ - Разблокиране на редактор
 • Защ - Защитаване на страница
 • СЗащ - Сваляне на защитата на страница
 • Съз2 - Създаване на втора сметка
 • Качв - Качване на файл (картинка)
 • Г - главно пространство
 • Б - Беседа
 • П - Потребител
 • ПБ - Потребител беседа
 • У - Уикипедия
 • УБ - Уикипедия беседа
 • К - Картинка
 • КБ - Картинка беседа
 • МУ - МедияУики
 • МУБ - МедияУики беседа
 • Ш - Шаблон
 • ШБ - Шаблон беседа
 • Пм - Помощ
 • ПмБ - Помощ беседа
 • Кт - Категория
 • КтБ - Категория беседа
 • Пт - Портал
 • ПтБ - Портал беседа
Име Регистриран Последен
принос
За
периода
Редакции (малки) Нови Мест МеПр Взст Изтр ПреР Блок РазБ Защ СЗащ Съз2 Качв Г Б П ПБ У УБ К КБ МУ МУБ Ш ШБ Пм ПмБ Кт КтБ Пм ПмБ Име
Сметки (1-5 приноса), 245 редактори) --- 2014-05-11 19:06:30 489 489 223 30 1 14 1 441 3 7 16 4 1 9 2 6 Сметки (1-5 приноса), 245 редактори)
Сметки (6-10 приноса), 35 редактори) --- 2014-05-11 18:47:45 272 272 81 6 2 230 5 12 7 8 10 Сметки (6-10 приноса), 35 редактори)
Сметки (11-20 приноса), 24 редактори) --- 2014-05-11 19:00:53 366 366 88 22 1 308 9 16 4 23 2 3 1 Сметки (11-20 приноса), 24 редактори)
Сметки (21-100 приноса), 49 редактори) --- 2014-05-11 19:17:47 2034 2034 808 131 24 8 40 9 5 1760 15 83 53 45 1 73 3 1 Сметки (21-100 приноса), 49 редактори)
Сметки (101- приноса), 14 редактори) --- 2014-05-11 19:19:49 5325 5325 4011 480 40 2 147 1 4433 55 40 69 50 5 58 614 Сметки (101- приноса), 14 редактори)
Анонимни (1-5 приноса), 692 редактори) --- 2014-05-11 19:01:00 1079 1079 152 23 6 1049 9 9 5 2 3 2 Анонимни (1-5 приноса), 692 редактори)
Анонимни (6-10 приноса), 45 редактори) --- 2014-05-11 17:08:45 340 340 20 9 336 1 1 2 Анонимни (6-10 приноса), 45 редактори)
Анонимни (11-20 приноса), 8 редактори) --- 2014-05-11 17:03:48 115 115 11 11 87 8 15 1 4 Анонимни (11-20 приноса), 8 редактори)
Анонимни (21- приноса), 18 редактори) --- 2014-05-11 19:20:16 1482 1482 3608 182 23 63 3 2 1367 15 1 54 21 4 10 10 Анонимни (21- приноса), 18 редактори)
Ботове (1-100 приноса), 3 редактори) --- 2014-05-11 06:13:17 97 97 94 59 2 36 Ботове (1-100 приноса), 3 редактори)
Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори) --- 2014-05-11 15:45:11 1188 1188 1152 1152 36 Ботове (101-1000 приноса), 2 редактори)
Ботове (1001- приноса), 0 редактори) --- Ботове (1001- приноса), 0 редактори)
Общо сметки 2014-05-11 19:19:49 8486 8486 5211 669 68 10 201 10 5 1 7172 87 158 149 130 6 1 152 3 620 1 6 Общо сметки
Общо анонимни 2014-05-11 19:20:16 3016 3016 3791 225 29 63 3 2 2839 32 10 74 24 4 15 4 14 Общо анонимни
Общо ботове 2014-05-11 15:45:11 1285 1285 1246 1211 2 36 36 Общо ботове
Общо 2014-05-11 19:20:16 4301 4301 5037 225 29 63 3 2 4050 32 10 76 60 4 51 4 14 Общо