Екранен кадър от английската версия

„Съветник“ (Advisor.js) е инструмент, който проверява за някои често срещани грешки в уикитекста, докато го редактираш, и предлага поправянето им. Инсталира се от Настройки/Джаджи. При редактиране над кутийката с текста ще се появяват препратки с предложения за промени или съобщение, че не са намерени проблеми в текста.

„Съветникът“ работи най-добре с браузъра „Файърфокс“. При другите браузъри текстовата кутия невинаги се превърта до точното място на проблема след натискане на препратката за определен проблем.

„Съветник“ не работи, ако джаджата WikEd е включена. Преди да използвате „Съветник“, трябва да изключите WikEd чрез съответния му бутон над текстовата кутия или най-горе в дясно на страницата. Същото важи за бутона „Оцветяване на синтаксиса“ – за да работи правилно „Съветникът“, бутонът трябва да е изключен.

„Съветник“ е написан от потребител Cameltrader (неактивен от много години).

Вижте също

редактиране